Ymgyrch i ddenu ymwelwyr

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Ceidiog Hughes
Disgrifiad o’r llun,
Carole Startin gyda pheth o gynnyrch gogledd Cymru

Mae ymgyrch newydd yn defnyddio cynnyrch lleol er mwyn creu "nefoedd o fwyd" yng ngogledd Cymru i ddenu ymwelwyr.

Mae'n rhan o ymgyrch gan benaethiaid twristiaeth i wneud yr ardal yn un o'r pum cyrchfan mwyaf poblogaidd yn y DU i dwristiaid.

Bydd cynnyrch rhanbarthol yn cael ei arddangos ar wefan newydd Bwyd Gogledd Cymru sy'n cael ei lansio ddydd Mercher.

Y nod yw rhoi blas o'r ardal i dwristiaid i godi awydd arnyn nhw i ddychwelyd.

Partneriaeth Twristiaeth Gogledd Cymru sy'n gyfrifol am yr ymgyrch.

Dywedodd y mudiad bod Cig Oen Cymru yn gynnyrch sy'n adnabyddus drwy'r byd, ond bod yr ymgyrch yn fwy na dim ond cig oen, cig eidion a phorc.

Bydd yr ymgyrch yn cael ei lansio yng Nghanolfan Fwyd Cymru ym Modnant, Dyffryn Conwy, ac fe fydd pobyddion, bragwyr, gwneuthurwyr pate, caws a chyffug, a hyd yn oed gwerthwr cynnyrch garlleg yn bresennol.

Dywedodd Carole Startin, swyddog marchnata a digwyddiadau gyda Phartneriaeth Twristiaeth Gogledd Cymru, mai nod Bwyd Gogledd Cymru oedd dod ag ystod eang o gynhyrchwyr at ei gilydd o dan un ymbarél.

"Mae gennym fwyd a diod gwych sy'n cael ei gynhyrchu'n lleol," meddai.

"Ynghyd â'n cigoedd ardderchog, mae gennym lysiau ffantastig a bara nefolaidd, gwirodydd a chwrw coeth - maen nhw'n rhan o flas godidog gogledd Cymru."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol