BBC Cymru Fyw

Achos yr Wyddfa: Dim diffynnydd yn bresennol

Published
image copyrightBBC news grab
image captionCafwyd hyd i'r cerbyd gyriant pedair olwyn ddwywaith ar gopa'r Wyddfa

Mae'r achos wedi dechrau yn erbyn dyn yrrodd ei gerbyd i gopa'r Wyddfa ddwywaith - er ei fod yn absennol o'r llys.

Clywodd Llys y Goron Caernarfon fod Craig Williams, 40 oed o Cheltenham, yn gwadu dau gyhuddiad o yrru'n beryglus.

Dywedodd y Barnwr Merfyn Hughes y byddai'n rhaid i'r achos barhau hebddo.

Honnwyd fod Mr Williams wedi gyrru ei gerbyd gyriant pedair olwyn Vauxhall Frontera ar lwybr cyhoeddus a llwybr rheilffordd yr Wyddfa ym Medi 2011 a hefyd fis yn ddiweddarach.

Ar Fedi 3 daeth staff Rheilffordd yr Wyddfa o hyd i'r cerbyd gyriant pedair olwyn ger copa'r Wyddfa.

Holi

Yn fuan wedi i'r heddlu gyrraedd, meddai'r erlynydd, aeth y diffynnydd atyn nhw a dweud iddo yrru'r cerbyd i fyny'r mynydd.

Cafodd ei holi a'i ryddhau ar fechnïaeth.

Ar Fedi 29 daethpwyd o hyd i'r cerbyd fwy neu lai yn yr un lle ac roedd arwyddion mewn ffenest yn dweud: "Fe gyrhaeddais i'r gopa".

Honnodd yr erlyniad fod y diffynnydd wedi cael "pwl o hurtrwydd nid unwaith ond dwywaith".

Roedd yr hyn wnaeth e wedi peryglu ei hun ac eraill, meddai.

Mae'n debyg y bydd yr achos yn para am ddau ddiwrnod a hanner.