Trenau: Rhybudd am 'hurtrwydd pobl ifanc' yn aradl Maesteg

Cyhoeddwyd

Mae pobl ifanc ym Maesteg yn rhoi eu bywydau mewn perygl wrth geisio "syrffio" trenau, yn ôl yr heddlu.

Dywedodd yr Heddlu Trafnidiaeth fod pobl ifanc yn gafael yn nolen drws trên wrth iddo adael stesion a bod sawl digwyddiad ers wythnosau.

Dywedodd Sarjant Steve Dawkings, "Mae'n anodd credu y gallai unrhyw un wneud hyn ... un llithriad ac maen nhw'n cwympo rhwng y trên a'r platfform.

"Dwi wir yn poeni ... os na fydd hyn yn dod i ben, fydd rhywun yn cael ei ladd."

Roedd plant a phobl ifanc, meddai, wedi ceisio "syrffio" ar ochr trenau wrth iddyn nhw adael Gorsaf Maesteg a Garth.

'Anafiadau difrifol'

"Yn drist iawn, rydym yn barod wedi gweld enghreifftiau mewn llefydd eraill lle mae'r ymddygiad peryglus wedi arwain at anafiadau difrifol iawn," meddai.

Dylai troseddwyr wybod, meddai, y byddai'r heddlu'n gwneud popeth o fewn eu gallu i'w herlyn.

Eisoes maen nhw wedi annerch ysgolion ac wedi siarad gyda phobl ifanc mewn gorsafoedd ac ar drenau.

Dylai rhieni, meddai, egluro'r peryglon i'w plant.

Gellir ffonio'r Heddlu Trafnidiaeth ar 0800 555 111 gydag unrhyw wybodaeth am ymddygiad peryglus ar y rheilffyrdd.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol