BBC Cymru Fyw

Eira: Rhybudd coch mewn grym mewn mannau o Gymru

Published
image captionMae eira wedi cwympo yn ardal Llanllwni yn Sir Gâr
Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd coch ar gyfer rhannau o Gymru ddydd Gwener.
Mae'r rhybudd mewn grym yn ardal Blaenau'r Cymoedd a Bannau Brycheiniog er y gallai eira gwympo ar y rhan fwyaf o Gymru.
Dywedodd cyflwynydd tywydd BBC Cymru, Derek Brockway, fod rhybudd coch "yn anarferol".
Mae yna dri chategori o rybuddion, coch, oren a melyn, y mwyaf difrifol yw coch.
Gallai hyd at 30cm o eira gwympo ar rai ardaloedd o Gymru dros nos.
Dywedodd y Swyddfa Dywydd y gallai gwyntoedd cryfion o'r de-ddwyrain achosi lluwchfeydd ac na ddylai neb deithio oni bai bod y daith yn angenrheidiol.
Mae eira wedi cwympo mewn mannau wrth i Gymru baratoi ar gyfer tywydd garw.
Dywedodd Heddlu Dyfed-Powys fod yr A482 rhwng Llanbedr Pont Steffan a Phumsaint ar gau am gyfnod a bod rhai cerbydau yn sownd yn yr eira.

200, 000 tunnell

Dywedodd cynghorau Cymru fod ganddyn nhw dros 200,000 tunnell o raean yn barod.
Dim ond 137,000 tunnell oedd ar gael dros yr un cyfnod yn 2010 pan oedd cyfnod estynedig o dywydd rhewllyd iawn.
Roedd cyflwynydd tywydd BBC Cymru, Behnaz Akhgar, wedi dweud y byddai glaw yn lledu o'r gorllewin ddydd Gwener ac y byddai'r glaw yn troi'n eira neu eirlaw.
Ychwanegodd mai'r disgwyl fyddai 5-10cm (2-4 modfedd) o eira gyda hyd at 30cm (bron i 12 modfedd) mewn mannau.

Straeon perthnasol

  • Digon o raean gan gynghorau