Eira: Rhybudd coch mewn grym mewn mannau o Gymru

  • Cyhoeddwyd
Disgrifiad,
Adroddiad Jennifer Jones

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd coch ar gyfer rhannau o Gymru ddydd Gwener.

Mae'r rhybudd mewn grym yn ardal Blaenau'r Cymoedd a Bannau Brycheiniog er y gallai eira gwympo ar y rhan fwyaf o Gymru.

Eisoes mae nifer o ysgolion - yn bennaf yn Rhondda Cynon Taf a Phowys - wedi cyhoeddi y byddan nhw'n cau ddydd Gwener.

Dywedodd cyflwynydd tywydd BBC Cymru, Derek Brockway, fod rhybudd coch "yn anarferol" a'i fod yn golygu "bod rhaid gweithredu".

Mae yna dri chategori o rybuddion, coch, oren a melyn, a'r mwyaf difrifol yw coch.

Mae 'na rybudd melyn wedi ei gyhoeddi am y rhan fwyaf o Gymru.

Gallai hyd at 30cm o eira gwympo ar rai ardaloedd o Gymru dros nos.

Lluwchfeydd

Dywedodd y Swyddfa Dywydd y gallai gwyntoedd cryfion o'r de-ddwyrain achosi lluwchfeydd ac na ddylai neb deithio oni bai bod y daith yn angenrheidiol.

Fore Iau roedd yr A482 rhwng Llanbedr Pont Steffan a Phumsaint ar gau am gyfnod a bod rhai cerbydau yn sownd yn yr eira.

Fe fydd ffyrdd mynyddig yn ardal Rhondda Cynon Taf, Y Rhigos, Bwlch a'r Maerdy, yn cael eu cau am 10pm nos Iau.

Dywedodd y cyngor bod disgwyl i'r sefyllfa fod yn wael iawn rhwng 3am a 9am ac y byddai cyhoeddiad pellach bore Gwener.

Ni fydd trafnidiaeth ysgol yn siroedd Powys na Rhondda Cynon Taf ddydd Gwener.

Bod yn ofalus

Mae Cyngor Ceredigion wedi penderfynu atal eu gwasanaethau casglu sbwriel ar hyd a lled y sir yr un diwrnod.

Cyhoeddodd Prifysgol Abertawe y byddai pob arholiad oedd i fod i gael eu cynnal ddydd Gwener yn cael eu gohirio tan Ionawr 21 "oherwydd risg eira trwm".

Dywedodd y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau, Carl Sargeant, y dylai pobl gymryd gofal ychwanegol yn y tywydd oer.

"Fe fydd Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol yn gweithio 24 awr y dydd i gyd-lynu gwasanaethau i sicrhau bod ffyrdd yn cael eu glanhau a'u graeanu.

'Manylion tywydd'

"Er bod 'na ddigon i stoc o halen, fe fyddwn i'n cynghori'r cyhoedd i gymryd sylw o'r manylion tywydd diweddara ac i deithio dim ond mewn gwir angen.

"Hoffwn annog pobl i wneud yn siwr bod teulu a chymodgion yn iawn ac i gynnig help iddyn nhw."

Dywedodd cynghorau Cymru fod ganddyn nhw dros 200,000 tunnell o raean yn barod.

Dim ond 137,000 tunnell oedd ar gael dros yr un cyfnod yn 2010 pan oedd cyfnod estynedig o dywydd rhewllyd iawn.Mae Cynghorau Powys a Rhondda Cynon Taf wedi cyhoeddi na fydd cludiant ysgol yn rhedeg ddydd Gwener oherwydd y tywydd garw sydd i fod cyrraedd y sir.

Hefyd gan y BBC

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol