£60,000 o ddirwy am fethiannau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Hse
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd llawer iawn o wallt Kelly Nield ei dynnu o'i phen yn y digwyddiad yn ffatri Mainetti

Mae cwmni cynhyrchu prennau hongian dillad ar Lannau Dyfrdwy wedi cael dirwy o £60,000 wedi i fenyw ifanc gael "anafiadau erchyll" mewn ffatri.

Roedd Kelly Nield, 25 oed o Ellesmere Port, yn gweithio ar felt cludo pan aeth ei sgarff a'i gwallt yn sownd mewn cadwyn.

Cafodd anafiadau i'w gwddf, torrodd ei bys a cholli llawer iawn o'i gwallt ar Ebrill 11, 2009 yn ffatri Mainetti ar Barc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy.

Bu'n rhaid iddi gael sawl llawdriniaeth ac roedd yn yr ysbyty am dri mis.

Yn dilyn ymchwiliad penderfynodd y Gweithgor Iechyd a Diogelwch erlyn y cwmni oherwydd methiannau diogelwch difrifol.

Yn ogystal â'r ddirwy, bu'n rhaid i'r cwmni dalu costau o £21,600.

'Hawdd ei osgoi'

Clywodd yr achos yn Llys y Goron Yr Wyddgrug nad oedd holl rannau symudol yr offer wedi eu gorchuddio ac nad oedd botwm stopio'r peiriant mewn argyfwng, rhywbeth fyddai wedi lleihau'r niwed.

Nid oed asesiad risg y cwmni wedi nodi peryglon mynd yn sownd mewn beltiau cludo ac nid oedd rheolau am gadw gwallt a dillad yn ddiogel wrth weithio ger y peiriant yn cael eu monitro.

Wedi'r achos, dywedodd David Wynne, arolygydd y Gweithgor Iechyd a Diogelwch: "Gellid bod wedi osgoi yr anafiadau erchyll gafodd Ms Nield yn hawdd pe bai Mainetti (UK) Ltd wedi cymryd y camau diogelwch cywir.

"Mae'r risgiau o weithio gyda beltiau cludo yn adnabyddus ac mae'n hanfodol felly fod y risgiau yn cael eu hasesu'n llawn a bod gorchudd yno dros y rhannau symudol.

"Pan yn briodol dylid gosod botymau stopio'r peiriant mewn argyfwng a hyn rywle sy'n hawdd ei gyrraedd."