Ewrop: 'Ail ddiffinio'r berthynas'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Nick Clegg (chwith) ac Ed Miliband (dde) wedi beirniadu bwriad David Cameron (canol) yn ei araith ddydd Mercher

Wedi'r disgwyl, y dyfalu a'r gohirio, ddydd Mercher fe fydd David Cameron yn gwneud ei araith fawr am berthynas Prydain gyda'r Undeb Ewropeaidd.

Mae'r Prif Weinidog eisiau ailddiffinio'r berthynas a chynnal refferendwm ar ôl yr etholiad cyffredinol nesaf.

Roedd wedi bwriadu traddodi'r araith yn yr Iseldiroedd ddydd Gwener diwethaf, ond fe'i gohiriwyd pan gymerwyd Prydeinwyr ac eraill yn wystlon yn Algeria.

Wrth iddo baratoi i draddodi ei araith yn Llundain, mae David Cameron o dan bwysau gan ei blaid ei hun a'r gwrthbleidiau.

Refferendwm

Mae disgwyl i Mr Cameron ddatgan cynlluniau i ailystyried aelodaeth y DU o'r Undeb, ac yna i gynnal refferendwm ar yr amodau newydd yn dilyn Etholiad Cyffredinol 2015.

Ond mae arweinydd Llafur, Ed Miliband, wedi dweud fod Mr Cameron yn "arwain Prydain tuag at y dibyn yn economaidd".

Mae partner Mr Cameron yn y glymblaid, y Dirprwy Brif Weinidog Nick Clegg, hefyd wedi beirniadu'r Prif Weinidog, gan ddweud: "Dydw i ddim yn credu y gallwch chi wasanaethu er budd cenedlaethol Prydain ac amddiffyn y tair miliwn o swyddi sy'n dibynnu ar Ewrop os ydych chi rhywsut yn awgrymu eich bod ar fin gadael."

Rhybuddion

Y gred yw mai pwysau gan asgell dde'r blaid Geidwadol, sydd ag amheuon am bresenoldeb y DU yn yr Undeb Ewropeaidd, sydd wedi arwain at araith Mr Cameron.

Ond mae Mr Cameron wedi cael rhybuddion gan arweinwyr gwledydd eraill yn Ewrop, a chan Arlywydd yr Unol Daleithiau, i beidio ag ynysu Prydain o'r Undeb Ewropeaidd.

Yn ogystal, mae 10 o arweinwyr busnes amlwg - gan gynnwys y cyn weinidog masnach Llafur, yr Arglwydd Merfyn Davies o Abersoch, a Richard Branson - wedi dweud wrth Mr Cameron am beidio â pheryglu safle Prydain yn Ewrop, gan fod yr ansicrwydd yn niweidiol iawn i fusnes.

Yn Strasbourg yr wythnos ddiwethaf, gofynnodd Aelod Senedd Ewrop Cymru, John Bufton o blaid UKIP, gwestiwn am gynlluniau Mr Cameron i Arlywydd Iwerddon, Enda Kenny.

Disgrifiad o’r llun,
Gofynnodd John Bufton ASE gwestiwn i Arlywydd Iwerddon am fwriad Mr Cameron

Atebodd Mr Kenny nad oedd yn credu bod ailystyried pwerau un aelod unigol o'r Undeb Ewropeaidd yn ymarferol, ac wedi'r ateb dywedodd Mr Bufton: "Mae'n amlwg nad yw'r un o'n partneriaid Ewropeaidd yn rhannu gweledigaeth y Prif Weinidog am ddull newydd o drefnu perthynas y DU â'r Undeb Ewropeaidd.

"Pan mae ein cymdogion agosaf yn Iwerddon yn dweud nad yw'n ymarferol, yna yn amlwg mae angen i Mr Cameron feddwl eto."

'Chwit-chwat'

Yn ôl llefarydd Llafur ar Gymru, Owen Smith AS: "Mae perygl i David Cameron ymddwyn nid er budd y genedl ond er budd ei blaid ranedig.

"Yn amlwg fe fyddai'n fuddiol i Gymru aros o fewn yr Undeb Ewropeaidd, nid dim ond oherwydd gwerth economaidd y gorffennol a chyllid Ewrop i'r dyfodol, ond yn bennaf oherwydd buddion ehangach ein partneriaeth gyda bloc masnachu mwya' pwerus y byd.

"Mae'r buddion yna yn y fantol gan Brif Weinidog sydd yn ofni'r Aelodau Seneddol Ewro-amheus yn ei blaid ei hun a bygythiad UKIP. Mae ei weithred yn dweud mwy am ei wendid gartref nag am ei agenda dramor.

"Mae Llafur hefyd am ddiwygio Ewrop - i gryfhau ein gallu i greu swyddi yma drwy newid rheolau cymhorthdal y wladwriaeth a strategaeth ddiwydiannol, ac i newid pwyslais y cyfandir cyfan i dwf yn hytrach na thoriadau.

"Ond y ffordd i wneud hynny yw o safle cryf gydag ymrwymiad ac ymroddiad.

"Trwy fod yn chwit-chwat am ein lle yn Ewrop, mae'r Prif Weinidog yn creu ansicrwydd i fusnesau Cymru ac yn bygwth ein ffyniant yn y dyfodol."