Nifer o ysgolion ar gau ddydd Gwener oherwydd eira

  • Cyhoeddwyd

Mae nifer o ysgolion ynghau ddydd Gwener oherwydd yr eira, gyda rhai o'r rheiny yn gwneud eithriadau ar gyfer y disgyblion hynny sy'n sefyll arholiadau.

Mae pob sir ag eithrio Cyngor Sir Ynys Môn yn darparu rhestr ar eu gwefan o'r ysgolion sydd wedi cadarnhau eu bod ar gau o ganlyniad i'r tywydd.

Isod mae cysylltiad i wefan pob cyngor gyda'r wybodaeth ddiweddara'.

Mae rhai gwefannau yn Saesneg.

Cyngor Sir Caerdydd - Mae trafferthion gyda gwefan Cyngor Caerdydd ar hyn o bryd. Dyma'r ysgolion sydd wedi cadarnhau eu bod wedi cau yn llwyr neu'n rhannol ddydd Gwener :-

Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru yr Holl Seintiau;

Ysgol Gynradd Baden Powell;

Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru yr Esgob Childs;

Ysgol Gynradd Bryn Deri;

Ysgol Gynradd Bryn Hafod;

Ysgol Uwchradd Caerdydd (heblaw arholiadau);

Ysgol Gynradd Coed Glas;

Ysgol Babyddol Corpus Christi;

Ysgol Gynradd Creigiau;

Canolfan Blant Trelai a Chaerau;

Ysgol Gynradd y Tyllgoed;

Ysgol Uwchradd Fitzalan (heblaw arholiadau);

Ysgol Uwchradd Glyn Derw (heblaw arholiadau);

Ysgol Gynradd Glyncoed;

Ysgol Feithrin ac Ysgol Gynradd Grangetown;

Ysgol Gynradd Greenway;

Ysgol Gynradd Hawthorn;

Ysgol Gynradd Herbert Thompson;

Ysgol Gynradd Kitchener;

Ysgol Uwchradd Llanedeyrn;

Ysgol Gynradd Llanishen Fach;

Ysgol Uwchradd Llanishen (heblaw arholiadau);

Ysgol Gynradd Marlborough;

Ysgol Uwchradd Fair Ddifrycheulyd (Bl.7-11);

Ysgol Meadowbank;

Coleg Cymunedol Llanfihangel-ar-Elái;

Ysgol Gynradd Mount Stuart;

Ysgol Gynradd Parc Ninian;

Ysgol Gynradd Pencaerau;

Ysgol Gynradd Pentyrch;

Ysgol Gynradd Pen-y-bryn;

Ysgol Riverbank;

Ysgol Uwchradd Rhymni;

Ysgol Gynradd Babyddol St.Alban's;

Ysgol Gynradd Babyddol St.Cadoc;

Ysgol Uwchradd Babyddol St.Illtyd;

Ysgol Uwchradd yr Eglwyd yng Nghymru Teilo Sant;

Ysgol Gynradd Ton-yr-Ywen;

Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Tredegarville;

Ysgol Feithrin Tremorfa;

Ysgol Gynradd Trowbridge;

Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd (heblaw arholiadau);

Ysgol Gynradd Willowbrook;Ysgolion ar gau oherwydd eira

Ysgol Uwchradd Willows;

Ysgol Uwchradd Woodlands;

Ysgol Bro Eirwg;

Ysgol Glan Morfa;

Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf (heblaw arholiadau);

Ysgol Gymraeg Coed-y-Gof;

Ysgol Pen Y Pil;

Ysgol Y Berllan Deg;

Ysgol Y Wern.

Cyngor Sir Fynwy - Mae trafferthion gyda gwefan Cyngor Sir Fynwy ar hyn o bryd, ond dyma'r ysgolion sydd wedi cadarnhau eu bod ar gau ddydd Gwener :-

Ysgol Gynradd Trelech;

Ysgol Gymraeg y Fenni;Ysgolion ar gau oherwydd eira

Ysgol Gynradd Llandogo;

Ysgol Gynradd Durand, Cil-y-Coed;

Ysgol Gynradd Cantref, Y Fenni;

Ysgol Overmonnow;

Ysgol Brynbuga;

Ysgol Rhaglan;

Ysgol Goytre;

Ysgol Gilwern,

Ysgol Shirenewton;

Ysgol Thornwell;

Ysgol Babyddol y Santes Fair,

Ysgol Magwyr;

Ysgol Mounton House;

Ysgol Deri View

Cyngor Sir Rhondda Cynon Taf - Mae trafferthion gyda gwefan Cyngor Rhondda Cynon Taf ar hyn o bryd, felly dyma rhestr o'r ysgolion sydd wedi cadarnhau eu bod yn cau ddydd Gwener :-

Ysgol Gynradd Pontyclun;

Ysgol Gynradd Llantrisant;

Ysgol Gynradd Meisgin;

Ysgol Gynradd Tonyrefail;

Uned Gyfeirio Disgyblion Pontypridd;

Ysgol Gyfun Gartholwg, Pontypridd;

Ysgol Uwchradd Pontypridd, Cilfynydd;

Ysgol Blant a Theuluoedd, Aberfan;

Ysgol Gynradd Trerobat, Ynysybwl.

Cyngor Wrecsam - Mae trafferthion technegol gyda gwefan Cyngor Wrecsam ar hyn o bryd, ond dyma'r ysgolion sydd wedi cadarnhau i'r BBC eu bod ar gau ddydd Gwener :-

Ysgol Maes y Mynydd, Wrecsam;

Ysgol Yr Eglwys yng Nghymru y Santes Fair, Rhiwabon;

Ysgol Gynradd Meas y Llan, Rhiwabon;

Ysgol Black Lane, Pentre Brychdyn;

Ysgol Gynradd Minera;

Ysgol Gynradd y Santes Fair, Brymbo;

Ysgol Uwchradd Bryn Alyn, Gwersyllt;

Ysgol Morgan Llwyd;

Ysgol y Grango;

Ysgol Gynradd Holt, Wrecsam;

Ysgol Gynradd Garth, Trefor;

Ysgol Uwchradd Darland;

Ysgol Uwchradd Babyddol St.Joseph;

Ysgol St.Christopher, Wrecsam;

Ysgol Maes-y-Mynydd, Y Waun;

Ysgol Gynradd Froncysyllte;

Ysgol Bryn Tabor, Coedpoeth;

Ysgol Eyton;

Ysgol Uwchradd Rhiwabon ar gau yn rahnnol heblaw arholiadau.

Cyngor Ynys Môn - agorodd pob ysgol fore Gwener, ond cyhoeddodd Ysgol Gynradd Amlwch ac Ysgol Gynradd Llangaffo eu bod yn cau yn gynnar yn y prynhawn wrth i'r eira yno waethygu.

Colegau

Yn ogystal â'r ysgolion, mae nifer o golegau wedi cau yn llwyr neu'n rhannol, sef :-

Coleg Gwent - Safle Glyn Ebwy;

Coleg Gwent - Safle Cross Keys (heblaw arholiadau AS ac A2).

Prifysgol Fetropolitan Caerdydd;

Prifysgol Morgannwg - bob safle;

Prifysgol Cymru, Casnewydd

Y TYWYDD

Fe allwch chi weld y rhagolygon ar wefan tywydd BBC Cymru neu wrando ar y rhagolygon ar BBC Radio Cymru.

TEITHIO

Mae manylion hefyd am y sefyllfa ar y ffyrdd ar gael drwy wrando ar BBC Radio Cymru neu drwy'r wefan.