Mewn Llun: Yr eira ar draws Cymru

Published
image captionYn anarferol mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd coch ar gyfer rhannau o dde ddwyrain Cymru a de Powys. Mae 'na rybudd am eira am y rhan fwya' o Gymru fel sydd eisoes wedi digwydd yn Mhenpedairrheol ger Pontypridd, Rhondda Cynon Taf
image captionCasgliad o rai o'r lluniau sydd wedi cyrraedd Newyddion Arlein bore Gwener o wahanol ardaloedd o Gymru. Dyma fan symudol Tenovus sy'n barod i roi triniaeth chemotherapi i gleifion yn Nantgarw
image captionDyn eira yn mynd a'i gi am dro mewn tywydd oer iawn yn Abertawe. Llun gan Oliver Campbell-Kelly
image captionRhymni yn Sir Caerffili gan Corey Giles
image captionYr olygfa yn Llyswen Powys gan Delyth Thom bore Gwener
image captionCanol tref Y Drenewydd gan Graham Gibson
image captionMeinir Morris anfonodd y llun yma o'r eira wedi cyrraedd Y Barri am 7.30am
image captionYr olygfa yn Nhŷ Du gan Robert Martin
image captionYr olygfa yn Nhreowen gan Rhian Lloyd
image captionYr olygfa ym Mhentyrch bore Gwener gan Gemma Ryall
image captionYr eira i'w weld am bellter o swyddfeydd Ysbyty Ystrad Fawr tuag at Ystrad College yn Ystrad Mynach gan Lisa Jay
image captionDiwrnod i ffwrdd o'r ysgol i Evan, Isobel, Samuel ac Oliver a fu'n brysur yn gwneud dyn eira go arbennig yng Nghreigiau ger Caerdydd. Llun gan Joe Wilson
image captionDywedodd perchennog y garafan yma ei fod yn falch bod y llosgydd pren yn gweithio tu mewn i'w gadw'n gynnes
image captionYr olygfa yn y cymoedd gan Jessica Williams
image captionJohn Newman anfonodd y llun yma o Ynys Wen, Rhondda Cynon Taf
image captionNonny anfodd y llun yma yn dangos faint o eira sydd wedi disgyn eisoes yn Y Fenni
image captionMichelle Trinci anfonodd y darlun yma o Aberpennar
image captionClaire S LMcGrath anfonodd y llun yma o Bont Mynwy yn Nhrefynwy dan eira
image captionYr eira ym Mhontypridd gan Mari Thomas