Mewn Llun: Yr eira ar draws Cymru

  • Cyhoeddwyd
Yn anarferol mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd coch ar gyfer rhannau o dde ddwyrain Cymru a de Powys. Mae 'na rybudd am eira am y rhan fwya' o Gymru fel sydd eisoes wedi digwydd yn Mhenpedairrheol ger Pontypridd, Rhondda Cynon Taf
Disgrifiad o’r llun,
Yn anarferol mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd coch ar gyfer rhannau o dde ddwyrain Cymru a de Powys. Mae 'na rybudd am eira am y rhan fwya' o Gymru fel sydd eisoes wedi digwydd yn Mhenpedairrheol ger Pontypridd, Rhondda Cynon Taf
Mae fan symudol Tenovus yn barod i roi triniaeth chemotherapi i gleifion yn Nantgarw
Disgrifiad o’r llun,
Casgliad o rai o'r lluniau sydd wedi cyrraedd Newyddion Arlein bore Gwener o wahanol ardaloedd o Gymru. Dyma fan symudol Tenovus sy'n barod i roi triniaeth chemotherapi i gleifion yn Nantgarw
Disgrifiad o’r llun,
Dyn eira yn mynd a'i gi am dro mewn tywydd oer iawn yn Abertawe. Llun gan Oliver Campbell-Kelly
Disgrifiad o’r llun,
Rhymni yn Sir Caerffili gan Corey Giles
Disgrifiad o’r llun,
Yr olygfa yn Llyswen Powys gan Delyth Thom bore Gwener
Disgrifiad o’r llun,
Canol tref Y Drenewydd gan Graham Gibson
Disgrifiad o’r llun,
Meinir Morris anfonodd y llun yma o'r eira wedi cyrraedd Y Barri am 7.30am
Disgrifiad o’r llun,
Yr olygfa yn Nhŷ Du gan Robert Martin
Disgrifiad o’r llun,
Yr olygfa yn Nhreowen gan Rhian Lloyd
Disgrifiad o’r llun,
Yr olygfa ym Mhentyrch bore Gwener gan Gemma Ryall
Disgrifiad o’r llun,
Yr eira i'w weld am bellter o swyddfeydd Ysbyty Ystrad Fawr tuag at Ystrad College yn Ystrad Mynach gan Lisa Jay
Disgrifiad o’r llun,
Diwrnod i ffwrdd o'r ysgol i Evan, Isobel, Samuel ac Oliver a fu'n brysur yn gwneud dyn eira go arbennig yng Nghreigiau ger Caerdydd. Llun gan Joe Wilson
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd perchennog y garafan yma ei fod yn falch bod y llosgydd pren yn gweithio tu mewn i'w gadw'n gynnes
Disgrifiad o’r llun,
Yr olygfa yn y cymoedd gan Jessica Williams
Disgrifiad o’r llun,
John Newman anfonodd y llun yma o Ynys Wen, Rhondda Cynon Taf
Disgrifiad o’r llun,
Nonny anfodd y llun yma yn dangos faint o eira sydd wedi disgyn eisoes yn Y Fenni
Disgrifiad o’r llun,
Michelle Trinci anfonodd y darlun yma o Aberpennar
Disgrifiad o’r llun,
Claire S LMcGrath anfonodd y llun yma o Bont Mynwy yn Nhrefynwy dan eira
Disgrifiad o’r llun,
Yr eira ym Mhontypridd gan Mari Thomas