Ymdrech disgyblion i gyrraedd ysgol drwy'r eira

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Gavin Thomas / UGC
Disgrifiad o’r llun,
Yr olygfa wynebodd Gavin Thomas wrth geisio cynorthwyo cymdogion yn ardal Glyn Ebwy a Brynmawr

Fel y rhybuddiwyd, fe ddaeth yr eira dros nos gyda nifer fawr o bobl yn deffro bore Gwener i flanced drwchus iawn o'r stwff gwyn.

Mae mwy na mil o ysgolion Cymru wedi cau ac mae'r eira yn achosi trafferthion i deithwyr.

Ond i rai doedd 'na fawr o ddewis ond mynd i'r ysgol.

Mae 'na arholiadau gan ddisgyblion Lefel A ac fe wnaeth rai o ddisgyblion Ysgol Y Berwyn, yn Y Bala, gryn ymdrech i gyrraedd yr ysgol.

"Bu'n rhaid i ni gau'r ysgol i bawb ac eithrio'r rhai oedd yn sefyll arholiadau, gan fod 'na nifer yn dod o ardaloedd gwledig, a nifer o'r lonydd heb eu graeanu," eglurodd Andrew Roberts, pennaeth Ysgol y Berwyn.

"Fyddai o ddim yn deg o ran eu diogelwch nhw.

"I'r rhai sy'n sefyll arholiadau mae'r ysgol ar agor ac mae'r plant ac athrawon wedi gwneud cryn ymdrech i gyrraedd, rhai wedi teithio mewn cerbydau gyriant pedair olwyn ac un ar feic gyriant pedair olwyn.

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Silffoedd bara gwag yn Aberdâr nos Iau

"Oni bai eu bod yn sefyll yr arholiadau heddiw fyddai'n rhaid gwneud yn yr haf.

"Dwi'n ddiolchgar iawn hefyd i'r athrawon sy'n byw y tu allan i'r dref wnaeth drefniadau i aros efo ffrindiau neu deulu nos Iau i fod yma i weinyddu'r arholiadau."

Mae Newyddion Arlein hefyd wedi bod yn casglu lluniau'r cyhoedd o wahanol ardaloedd o Gymru dan eira.

Un sydd wedi bod allan yn cynnig cymorth ydi Gavin Thomas o Lyn Ebwy.

Mae o wedi bod yn dosbarthu bara a llefrith yn yr ardal.

"Mae'r tywydd yn gwaethygu," meddai.

'Teithio ar dractor'

"Mae'n bosib y bydd yr eira 'ma yn ein rhwystro rhag mynd i fawr o unlle.

"Dwi wedi bod yn dosbarthu bara a llaeth i fy mam-gu a'i ffrindiau.

"Mae'n anodd iawn gyrru.

Ffynhonnell y llun, PAUL jONES
Disgrifiad o’r llun,
Paul Jones a Dorien Thomas yn mwynhau "mynd yn ôl i'w plentyndod"

"Allwch chi ddim gyrru llawer mwy na 20 milltir yr awr."

Fe wnaeth Aelod Cynulliad Gogledd Cymru, Llŷr Huws Gruffydd, drydar i ddeud ei fod yn mynd i gyfarfod Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn Llanelwy, lle maen nhw'n trafod ad-drefnu gwasanaethau yn y gogledd, mewn tractor oherwydd yr eira yn ardal Rhuthun.

Fe fu'n rhaid i nifer o bobl feddwl am ffyrdd amgen i deithio i'w gwaith.

Penderfynodd dau, Paul Jones a Dorien Lewis, droi'n ôl at eu plentyndod a defnyddio'r sled i deithio ar hyd ffyrdd Llanhari.

Ar raglen Taro'r Post dywedodd Geraint Edwards o Ddyffryn Ceiriog, sy'n cadw cofnod o'r tywydd i'r Swyddfa Dywydd bod 'na wyth modfedd o eira yno.

"Dydi hi ddim wedi stopio ers rhyw ddeuddydd, er ei bod hi'n ysgfarn iawn tan tua 5.30am bore 'ma," meddai.

"Ers hynny mae hi wedi bod yn drwm iawn ond dwi wedi gweld hi'n lot gwaeth, fel rhyw dair blynedd yn ôl."

Dywedodd John Meurig Edwards o Aberhonddu, cyn-bennaeth Ysgol y Bannau, bod y cyngor yn gwneud eu gorau i gadw'r ffyrdd ar agor.

"Ond y broblem fwya ydi cludiant cyhoeddus.

"Ac mae pobl yn tueddu i brynu bwyd pan maen nhw'n clywed y rhybuddion.

"Wrth gwrs allwch chi ddim eu beio am fod na ardalodd gwledig ger y dref 'na yn cael eu torri bant am ddyddiau, ac felly maen nhw'n prynu bwyd rhag ofn.

"Roedd 'na adroddiadau bod pobl wedi mynd i banig nos Iau ac wedi mynd i brynu stoc o fwyd.

Roedd y silffoedd bara yn archfarchnad Tesco yn Aberdâr yn wag ac felly oedd hi mewn nifer o siopau wrth i bobl boeni na fyddai modd mynd allan ddydd Gwener.