Rali GB Cymru i symud i Wrecsam?

  • Cyhoeddwyd
Caiff y rali ei chynnal bob mis Tachwedd yng NghymruFfynhonnell y llun, Les Kolczak
Disgrifiad o’r llun,
Caiff y rali ei chynnal bob mis Tachwedd yng Nghymru

Mae trefnwyr Rali GB Cymru yn cynnal trafodaethau a allai olygu bod y gystadleuaeth yn symud ei phencadlys o Gaerdydd i ogledd Cymru.

Amcangyfrir bod y rali gwerth £2.7 miliwn i economi Caerdydd yn flynyddol wrth i gymalau gwahanol y ras gael eu cynnal yng nghanolbarth a de Cymru.

Dywed trefnwyr y rali nad oes unrhyw benderfyniad wedi ei wneud ynghylch dyfodol y gystadleuaeth ond mae Cyngor Wrecsam wedi dangos diddordeb i gynnal y ras.

Y rali yw'r cymal Prydeinig o Gystadleuaeth Ralio'r Byd ac mae'n cael ei gynnal ym mis Tachwedd bob blwyddyn.

'Ailwampio'

Mae Rali GB Cymru wedi cael ei gynnal yng Nghymru yn ystod y degawd diwethaf a'r llynedd oedd y tro cyntaf i rannau o'r ras gael eu cynnal yng Ngogledd Cymru ers 1996.

"Dyw hi ddim yn gyfrinach ein bod yn ystyried ailwampio'r ras," meddai Prif Weithredwr Rali GB Cymru, Andrew Coe

"Gallai hyn olygu y bydd y gystadleuaeth yn cael ei chynnal yn rhan arall o Gymru, neu dim symud."

Mae'r papur Motorsport News yn rhagweld mai Wrecsam yw'r lleoliad a ffafrir fel pencadlys newydd y rali.

Dywedodd Malcolm Wilson, arweinydd tîm Qatar M-Sport wrth y papur newydd ei fod yn teimlo nad oes gan Gaerdydd ddigon o awyrgylch yn perthyn iddi.

"Efallai bod Caerdydd yn rhy bell o le mae cymalau'r ras yn cael eu cynnal," meddai.

Dywedodd arweinydd Cyngor Wrecsam, Neil Rogers: "Mae gan Wrecsam record dda o ran cynnal digwyddiadau chwaraeon pwysig ac fe fyddai gennym ddiddordeb i ychwanegu Rali GB Cymru i'r rhestr honno.

"Creodd y gystadleuaeth ddiddordeb brwd pan ddechreuodd yn Llandudno'r llynedd.

"Roedd hi fel diwrnod dyrnu yno a llwyddodd y rali ddenu miloedd o wylwyr i'r ardal.

"Byddai cynnal digwyddiad o'r fath yn rhoi hwb i fusnesau lleol, yn enwedig gwestai, bwytai a'r diwydiant twristiaeth."

Hysbysebu

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru bartneriaeth gyda Rali GB Cymru yn 2011 gan fuddsoddi £1.4 miliwn yn y gystadleuaeth.

Dywedodd y llywodraeth ar y pryd fod y bartneriaeth yn gyfle da i hysbysu diwydiant ceir Cymru.

Mae 30,000 o bobl yn gweithio yn y diwydiant ceir yng Nghymru gyda throsiant gwerthu'r diwydiant gwerth £3 biliwn yn flynyddol.

Dywedodd Cyngor Caerdydd eu bod mewn trafodaethau cyson gyda Rali GB Cymru "sydd wedi dweud wrthym nad oes unrhyw benderfyniad wedi ei wneud ynglŷn â'r rali eleni".

Yn ôl datganiad gan y cyngor "rydym wedi cynnal Rali GB Cymru ers 1999 ac mae'n rhan bwysig o ddigwyddiadau chwaraeon Cymru gan ddenu buddsoddiad sylweddol".

"Mae gan Gaerdydd enw da haeddiannol fel lleoliad sy'n cynnal digwyddiadau chwaraeon o safon fyd eang fel gemau terfynol Cwpan yr FA, Cwpan Heineken, gemau rygbi cwpan y byd, gemau pêl droed y Gemau Olympaidd a Gêm Brawf yng nghyfres y Lludw rhwng Lloegr ac Awstralia."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol