Sawl gyrrwr yn wynebu trafferthion
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Cau ysgolion a ffyrdd

18 Ionawr 2013 Diweddarwyd 21:34 GMT

Ddydd Gwener cafodd ysgolion a ffyrdd eu cau ac yn achos rhai, torrodd y cyflenwadau trydan.

Roedd y sefyllfa mor wael fel bod rhan o'r M4 ynghau yn y bore.

Hwn oedd y tywydd gwaetha' ers dwy flynedd o leia' ac effeithiodd ar ffyrdd ymhobman.

Adroddiadau Ellis Roberts ac Aled Scourfield