Bygythiad rhew yn parhau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Reuters
Disgrifiad o’r llun,
Ni fydd Bylchau Penderyn, Maerdy, Bwlch na Rhigos yn ailagor tan o leiaf ddydd Llun

Mae'r tywydd yn parhau i achosi trafferthion yng Nghymru gyda nifer o ffyrdd yn beryglus iawn neu wedi eu cau yn llwyr.

Cafodd rhybudd melyn am rhew ei gyhoeddi gan y Swyddfa Dywydd wrth i'r eira ddisgynnodd ddydd Gwener galedu, ond mae'r rhybudd wedi cael ei dynnu nôl erbyn diwedd y dydd.

Dywedodd Ysbyty Brenhinol Gwent yng Nghasnewydd ac Ysyty Nevill Hall yn Y Fenni eu bod yn brysurach nag arfer oherwydd damweiniau oherwydd y tywydd.

Ffyrdd

Dywed y rhagolygon y gall rhannau o'r gogledd-ddwyrain a de-ddwyrain ddisgwyl eira ysgafn yn ddiweddarach ddydd Sul.

Mae peiriannau graeanu wedi bod yn gweithio drwy'r nos er mwyn ceisio clirio nifer o briffyrdd.

Disgrifiad o’r llun,
Mae llawer o waith graeanu wedi digwydd yng nghanol trefi a dinasoedd ar draws Cymru

Mae'r M48 Pont Hafren ar gau i'r gorllewin, ond mae'r ffordd tua'r dwyrain wedi ailagor, ac un lon i'r ddau gyfeiriad sydd ar agor ar yr M4 dros yr ail bont.

Mae amodau gyrru yn parhau yn anodd ar yr M4 rhwng cyffyrdd 36 (Sarn) a 38 (Margam), a does dim disgwyl y bydd bylchau Penderyn, Maerdy, Bwlch na Rhigos yn ailagor tan o leiaf ddydd Llun.

Mae Heddlu Dyfed Powys wedi annog pobl i beidio parcio ar hyd ymyl yr A470 drwy Fannau Brycheiniog.

Dywedodd llefarydd bod hynny wedi digwydd ddydd Sadwrn gan olygu tagfeydd difrifol am oriau ger Storey Arms ac fe gafodd tîm achub mynydd eu dal ar eu ffordd i achub rhywun.

Dywedodd cwmnïau bysiau, trenau a llongau fferi bod eu gwasanaethau yn rhedeg mor agos at normal ag sy'n bosib, ond mae cwmni Dwr Cymru wedi annog eu cwsmeriaid i sicrhau bob peipiau dwr eu cartrefi wedi eu gwarchod rhag y tywydd rhewllyd.

Hefyd gan y BBC

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol