Rhestr ysgolion sydd ar gau oherwydd eira

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Not Specified

Mae pob awdurdod lleol ag eithrio Cyngor Sir Ynys Môn yn darparu rhestr ar eu gwefan o'r ysgolion sydd wedi cadarnhau eu bod ar gau o ganlyniad i'r tywydd.

Eisoes mae rhai awdurdodau lleol wedi cadarnhau y bydd rhai ysgolion ar gau ddydd Llun.

Isod mae cysylltiad i wefan pob cyngor gyda'r wybodaeth ddiweddara.

Mae rhai gwefannau yn Saesneg.

Cyngor Ynys Môn - Ar gau ddydd Llun - Ysgol Kingsland, Caergybi, Ysgol Gymraeg Morswyn, Caergybi, Ysgol Santes Fair, Caergybi, Ysgol Llaingoch, Caergybi, Ysgol Uwchradd Bodedern, Ysgol Gynradd Pencarnisiog, Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch (yn cau ar ôl amser cinio), Ysgol Gymuend y Fali, Ysgol Garreglefn (yn cau ar ôl cinio cynnar), Ysgol Rhosybol, Ysgol Uwchradd Caergybi (yn cau ar ôl cinio), Ysgol Caergeiliog, Ysgol Llanfachraeth, Ysgol Llanfechell, Ysgol Parch Thomas Ellis, Ysgol Llannerch-y-medd, Ysgol Rhoscolyn, Ysgol Bodorgan, Ysgol Gyfun Llangefni.

Y TYWYDD

Fe allwch chi weld y rhagolygon ar wefan tywydd BBC Cymru neu wrando ar y rhagolygon ar BBC Radio Cymru.

TEITHIO

Mae manylion hefyd am y sefyllfa ar y ffyrdd ar gael drwy wrando ar BBC Radio Cymru neu drwy'r wefan.