Cyngor i gau swyddfeydd rhanbarthol?

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cyngor am ofyn i swyddfeydd post lleol gadw ffurflenni'r cyngor

Bydd Cabinet cyngor Ceredigion yn ystyried cais i gau tair o'u swyddfeydd rhanbarthol fel rhan o gynllun i arbed £86,000.

Mae adroddiad gan Gyfarwyddwr Cyllid yr awdurdod, W Gwyn Jones, yn argymell cau swyddfeydd yn Nhregaron, Cei Newydd ac Adpar ger Castell Newydd Emlyn.

Daw'r cais ar ôl i'r cyngor weld cynnydd o 450% o ran taliadau ar y we a 3,200% dros y ffôn, a gostyngiad o tua 35% yn nifer y taliadau yn eu swyddfeydd ers 2006.

Mae Mr Jones wedi amcangyfrif fod y gost fesul taliad yn y swyddfeydd rhwng £1.43 a £4.58 o'i gymharu â'r gost o 50c mewn swyddfeydd post.

Mae'r adroddiad, fydd yn mynd gerbron y Cabinet ddydd Mawrth, hefyd yn argymell ad-drefnu gwasanaethau yn swyddfeydd y cyngor yn Aberteifi, Aberaeron, Llanbedr Pont Steffan, Llandysul a Chanolfan Rheidol yn Aberystwyth.

'Cynnydd dramatig'

Dywed yr adroddiad fod y swyddfeydd wedi cael eu defnyddio i wneud a derbyn taliadau am wasanaethau'r cyngor a delio ag ymholiadau personol.

Yn ôl yr adroddiad, penderfynodd y cyngor gadw'r holl swyddfeydd yn agored yn 2006 ac ymestyn yr opsiynau talu drwy ffurfio cytundeb i ganiatáu i denantiaid, trethdalwyr a threthdalwyr busnes i wneud eu taliad yn unrhyw swyddfa bost.

O ganlyniad, gwelwyd gostyngiad o tua 35% yn nifer y taliadau a dderbyniwyd gan y swyddfeydd.

Yn ôl yr adroddiad, "gwelwyd cynnydd dramatig yn y taliadau a wneir dros y rhyngrwyd a'r ffôn".

Gwnaethpwyd 7,491 o daliadau ar y rhyngrwyd yn 2011/12 o'i gymharu â 1,641 yn 2005/06 a chynyddodd y taliadau ffôn o 161 yn 2005/06 i 5,178 erbyn 2011/12.

Dywedodd Mr Jones: "Rwyf o'r farn na ellir cyfiawnhau parhau i redeg y swyddfeydd yn y modd presennol."

Arbed arian

Mae'r adroddiad yn argymell cau swyddfeydd Tregaron, Cei Newydd ac Adpar, gan ofyn i'r swyddfeydd post lleol i gadw ffurflenni cyngor a ddefnyddir yn rheolaidd.

Y bwriad yw cyfuno'r llyfrgell a'r swyddfa leol i ddarparu un pwynt i wasanaethu cwsmeriaid yn Llanbed a Llandysul.

Y nod yn Aberaeron yw cyfuno gwasanaethau mewn un pwynt yn swyddfa'r sir yn dilyn gwaith ailwampio fydd yn cael ei gwblhau erbyn mis Ebrill eleni.

Dywed yr adroddiad fod y cyngor eisoes wedi cyflwyno ciosg talu hunanwasanaeth yn y swyddfeydd yn Aberteifi a Chanolfan Rheidol, Aberystwyth, fydd yn arbed arian o ran staffio yn y dyfodol.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol