BBC Cymru Fyw

Ysgolion: Ceisio atal gordewdra

Published
image copyrightPA
image captionA ddylai plant aros o fewn ffiniau'r ysgol yn ystod yr awr ginio?
Mae prif swyddog meddygol Cymru wedi awgrymu y dylid gwahardd busnesau sy'n darparu bwydydd cyflym rhag cael eu lleoli wrth ymyl ysgolion.
Dywed Dr Ruth Hussey y gallai cadw plant o fewn ffiniau'r ysgol yn ystod amser cinio a hefyd darparu bwydydd iach fod yn ffordd o fynd i'r afael â phroblem gordewdra.
Yn ôl ffigyrau swyddogol mae 35% o blant Cymru yn rhy dew, gyda 19% yn ordew.
Mae Llywodraeth Cymru yn ystyried a fyddai deddfwriaeth yn helpu taclo'r broblem, ynghyd â phroblemau ysmygu ac yfed alcohol.
Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru fod Dr Hussey yn ceisio annog trafodaeth ac nad oedd yna unrhyw gynigion penodol ynglŷn â gosod pellter penodol ar gyfer busnesau bwydydd cyflym o fuarth yr ysgol.

Straeon perthnasol

  • Gordewdra: Adroddiad yn galw am newidiadau