Dirwy am enwi merch gafodd ei threisio gan y pêl-droediwr Ched Evans

  • Cyhoeddwyd
Ched EvansFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Ched Evans ei garcharu am bum mlynedd am dreisio

Mae dynes a enwodd ferch a oedd wedi'i threisio gan y pêl-droediwr Ched Evans wedi cael gorchymyn i dalu dros £1,600 mewn dirwyon, costau ac iawndal.

Cyfaddefodd Alexandra Hewitt, 24 oed, o Frychdyn Sir y Fflint, iddi enwi'r ferch 19 oed ar safleoedd Facebook neu Twitter.

Yn wreiddiol roedd wedi pledio'n ddieuog ond fe newidiodd ei phle yn Llys Ynadon Prestatyn ddydd Llun.

Fis Tachwedd y llynedd fe blediodd naw o bobl yn euog i enwi'r ddynes a bu'n rhaid iddyn nhw dalu £624 yr un mewn iawndal.

Cafodd cyn ymosodwr Cymru a Sheffield United, sy'n wreiddiol o'r Rhyl, ei garcharu am bum mlynedd am y drosedd yng ngwesty Premier Inn ger Prestatyn ym mis Mai 2011.

Cafodd Hewitt ddirwy o £405 a, fel y naw diffynnydd arall, cafodd orchymyn i dalu £624 mewn iawndal i'r ddynes, sydd wedi newid ei henw ers hynny ac wedi symud o ardal Y Rhyl.

Bydd hefyd yn gorfod talu £600 mewn costau a £15 mewn costau ychwanegol.

'Hen ffrindiau'

Dywedodd Anna Pope ar ran yr erlyniad fod nifer o sylwadau wedi ymddangos ar wefannau Twitter a Facebook ar y diwrnod y cafwyd Evans yn euog yn Llys y Goron Caernarfon.

Roedd Hewitt ei hun wedi ysgrifennu ar Facebook: "Rwy'n credu y dylai hi gael ei henwi. Mae'n anhygoel."

Pan gafodd ei chyfweld, dywedodd ei bod hi ac Evans yn "hen ffrindiau" ond nad oedd hi'n adnabod y ferch.

"Roedd hi'n derbyn fod ei sylwadau yn anaddas ond nad oedd hi'n sylweddoli fod yr hyn a wnaeth hi yn anghyfreithlon," meddai Miss Pope.

"Roedd hi'n edifar am unrhyw straen a achosodd."

Yn ôl Adam Antoszkics, ar ran yr amddiffyniad, roedd Hewitt wedi gwadu'r cyhuddiad yn wreiddiol oherwydd bod yna amheuaeth a oedd sylwadau a wnaethpwyd i ffrindiau ar Facebook yn gyfystyr â sylwadau cyhoeddus.

Wedi iddyn nhw dderbyn eglurhad, daeth yn amlwg fod trosedd wedi'i chyflawni, meddai.

Dywedodd y barnwr rhanbarthol Andrew Shaw - a oedd wedi dedfrydu'r naw arall a enwodd y ddynes - mai'r unig gosb bosib oedd dirwy.

"Fe wnaethoch enwi rhywun oedd wedi'u treisio heb ystyried y goblygiadau a heb ddealltwriaeth lawn o'r hyn yr oeddech yn ei wneud," meddai wrth Hewitt.

Ym mis Tachwedd, collodd Evans ei apêl yn erbyn ei ddedfryd.