Llywodraeth heb roi digon o flaenoriaeth i'r arfordir medd ACau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae dros 92,000 o swyddi yn ddibynnol ar y môr yng Nghymru (ffynhonnell: Pwyllgor Amgylchedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru)

Dydi arfordir Cymru ddim wedi bod yn ddigon o flaenoriaeth i weinidogion er bod dros 92,000 o swyddi yn ddibynnol ar y môr, yn ôl adroddiad.

Yn ôl pwyllgor o ACau, nid yw Llywodraeth Cymru wedi cyflawni rhai o'i chyfrifoldebau polisi morol.

Ar hyn o bryd mae gweinidogion yn ystyried cynllun i greu hyd at 10 o barthau cadwraeth morol lle byddai cyfyngu ar bysgota.

Ond mae ACau wedi beirniadu sut y deliwyd â'r broses.

Yn yr adroddiad mae'r pwyllgor trawsbleidiol ar yr amgylchedd wedi dweud bod "pryder gwirioneddol" am sut y mae Llywodraeth Cymru wedi casglu barn am y cynllun.

Byddai pysgota, clirio gwely'r môr ac angori yn cael eu gwahardd yn y parthau cadwraeth morol.

Osgoi

Ym mis Tachwedd, cyhoeddwyd y byddai grŵp yn cael ei sefydlu i edrych yn ofalus ar yr ymateb i'r ymgynghoriad.

Mae'r pwyllgor yn cefnogi'r penderfyniad ond yn dweud y gallai'r llywodraeth fod wedi osgoi rhywfaint o wrthdaro drwy wneud penderfyniad yn gynt.

Mae Cymdeithas Pysgotwyr Cymru wedi dweud bod y rhwydweithiau cadwraeth sy'n bodoli eisoes yn ddigonol.

Dywedodd y pwyllgor fod ACau yn poeni nad yw'r amgylchedd morol yn cael digon o flaenoriaeth er ei fod yn cyfrannu £2.5 biliwn i economi Cymru.

"Rydym yn gobeithio y bydd Llywodraeth Cymru yn ystyried yr adroddiad fel rhyw fath o rybudd," meddai'r Arglwydd Dafydd Elis-Thomas, cadeirydd y pwyllgor.

'O ddifri''

"Pan mae'r llywodraeth yn gwneud cais i ddatganoli cyfrifoldebau rhaid cymryd y cyfrifoldebau o ddifri'.

"Yn anffodus, rydym wedi gweld nad yw'r llywodraeth wedi rhoi digon o flaenoriaeth i'r cyfrifoldebau hyn."

Dywedodd fod modd "adfer y sefyllfa" ond bod angen "gweithredu'n gyflym."

Mae llefarydd ar ran y llywodraeth wedi dweud eu bod wedi derbyn yr adroddiad.

"Fe fyddwn ni'n ystyried y casgliadau yn llawn ac yn ymateb yn ffurfiol yn ddiweddarach."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol