BBC Cymru Fyw

BBC yn rhybuddio y gallai gwaharddiad ysmygu olygu ffilmio yn Lloegr

Published
image copyrightPA
image captionMae ysmygu wedi ei wahardd mewn llefydd cyhoeddus yng Nghymru ers mis Ebrill 2007

Mae BBC Cymru'n rhybuddio ACau efallai y bydd rhaid ffilmio rhai dramâu dros y ffin os nad yw gwaharddiad ar ysmygu yn cael ei lacio.

Ym mis Ebrill 2007 cyflwynwyd gwaharddiad ar ysmygu mewn adeiladau fel siopau, tafarndai a bwytai ac mewn llefydd cyhoeddus caeedig, gan gynnwys trafnidiaeth gyhoeddus.

Yn Lloegr mae modd eithrio o'r gwaharddiad yn achos cynyrchiadau drama a ffilm.

Dywedodd Llywodraeth Cymru eu bod o blaid cael eithriad tebyg yng Nghymru ond mae mudiadau gwrth-ysmygu fel ASH yn gwrthwynebu.

Mae BBC Cymru a chyrff y diwydiant ffilm yn galw am lacio'r gwaharddiad er mwyn caniatau i actorion danio sigaréts ar y sgrin.

Yn eu tystiolaeth i ACau ddydd Mawrth bydd y BBC yn dadlau y byddai ffilmio yn Lloegr neu ddefnyddio delweddau y mae cyfrifiaduron yn eu creu - yn y broses ôl-gynhyrchu - yn golygu costau ychwanegol.

Trafod

Ar hyn o bryd mae penaethiaid yn trafod lleoliadau ar gyfer drama o'r enw The Game ynghylch ysbiwyr yn y 1970au.

Mae'n debyg y bydd cymeriadau yn y ddrama yn ysmygu oherwydd y cyfnod a'r pwnc dan sylw.

"Mae'n bosib y bydd y ddeddf yng Nghymru'n effeithio ar y penderfyniad terfynol," meddai llefarydd ar ran BBC Cymru.

"Rydym yn credu y byddai eithrio o'r gwaharddiad yn arwain at fwy o fudd i economi Cymru."

Dywedodd y gallai'r ddeddf bresennol olygu bod cynhyrchwyr yn penderfynu peidio â ffilmio rhaglenni yng Nghymru.

Fe fydd 'na bleidlais ar y mater yn Y Senedd yn ddiweddarach eleni.

Yn eu cyflwyniad ar gyfer cyfarfod yr is-bwyllgor ddydd Mawrth, mae ASH Cymru yn dweud bod eithriad "yn gwbl ddianghenraid" ac y byddai'n "gam difrifol yn ôl" i Gymru.

"Nid yn unig y byddai eithriad ar sail fasnachol yn tanseilio ymdrechion llywodraeth Cymru ar reoli tybaco a thaclo salwch, fe fyddai'n agor y llifddorau ar gyfer sialensiau yn y dyfodol i'r ddeddfwriaeth gan ddiwydiannau eraill sy'n barnu bod y ddeddf yn cael effaith ar eu helw," meddai'r cyflwyniad.

"Petai'r eithriad yn cael ei gymeradwyo ar sail cefnogi diwydiant penodol, gallwn ddisgwyl degau o geisiadau gan eraill, fel tafarndai, clybiau a'r diwydiant twristiaeth am eithriadau o ganlyniad i broblemau economaidd anodd.

"Lle'r unwaith yr oedd Cymru yn arwain y ffordd ym Mhrydain yn galw am waharddiad ysmygu, fe allai Cymru fod yn gyfrifol am ei datgymalu hefyd."

Straeon perthnasol

  • ACau i drafod newid gwaharddiad ysmygu

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol