Rhestr ysgolion ynghau oherwydd eira ddydd Mawrth

Cyhoeddwyd

Mae pob awdurdod lleol ag eithrio Cyngor Sir Ynys Môn yn darparu rhestr ar eu gwefan o'r ysgolion sydd wedi cadarnhau eu bod ar gau o ganlyniad i'r tywydd.

Eisoes mae rhai awdurdodau lleol wedi cadarnhau y bydd rhai ysgolion ar gau ddydd Mawrth, yn enwedig yn ne ddwyrain Cymru.

Isod mae cysylltiad i wefan pob cyngor gyda'r wybodaeth ddiweddara'.

Mae rhai gwefannau yn Saesneg.

Y TYWYDD

Fe allwch chi weld y rhagolygon ar wefan tywydd BBC Cymru neu wrando ar y rhagolygon ar BBC Radio Cymru.