Y fyddin: 5,300 yn cael eu diswyddo

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Reuters
Disgrifiad o’r llun,
Y bwriad yn y pendraw yw arbed £38 biliwn o'r gyllideb amddiffyn

Mae'r Weinyddiaeth Amddiffyn wedi cadarnhau y bydd 5,300 o aelodau'r fyddin yn colli eu swyddi.

Dyma'r diweddaraf mewn cyfres o gyhoeddiadau am swyddi a'r bwriad yw gostwng nifer yr aelodau o 102,000 i 82,000 erbyn 2017.

Dyw hi ddim yn glir ar hyn o bryd faint o'r diswyddiadau fydd yn orfodol.

Dyma'r trydydd cyhoeddiad ynghylch diswyddiadau yn y lluoedd arfog ers cyhoeddi'r adolygiad amddiffyn strategol yn 2010.

Yn Awst a Medi 2011 cyhoeddwyd 2,800 o ddiswyddiadau, gyda 4,000 o ddiswyddiadau arall yn cael eu cyhoeddi ym Mehefin y llynedd.

Ar y ddau achlysur roedd mwyafrif y rhai a effeithiwyd wedi gwirfoddoli i adael.

Nid oedd cyfeiriad at y llynges na'r awyrlu yn y cyhoeddiad ddydd Mawrth.

Wnaeth y cyhoeddiad ddim cynnwys milwyr sydd yn Afghanistan na chwaith filwyr sydd ar fin cael eu hanfon yno.

'Mwy o filwyr'

Yn siarad cyn y cyhoeddiad ar y Post Cyntaf, dywedodd yr Uwchgapten Alan Davies: "Rhaid i ni weld newidiadau mewn polisi tramor cyn newid strwythur y lluoedd arfog, a dydyn ni ddim wedi gweld hynny tan wythnos diwethaf pan welon ni rywbeth newydd, sef y bygythiad o Ogledd Affrica, yn yr ardal ble roedd Ffrainc yn rheoli flynyddoedd yn ôl.

"Rydyn ni nawr angen mwy o filwyr, nid lluoedd arfog, mwy o filwyr, i ymateb i'r bygythiad yna, nid torri nifer y milwyr fel mae'r llywodraeth yn bwriadu cyhoeddi."

Dywedodd fod newidiadau o ran technoleg, er enghraifft y defnydd o awyrennau di-beilot, yn help.

"Ond os ydych chi'n moyn ennill brwydr neu ymateb i derfysgaeth fel y gwelon ni yn Algeria, yr unig bobl sy'n gallu neud hynny yw milwyr ar y tir.

"Dyn ni ddim yn mynd i fod yn ymateb i'r math yna o fygythiad os ydyn ni'n torri'r nifer."

'Ddim yn gwybod'

Dywedodd Carol Davies o'r Gaerwen, Ynys Môn, sy'n fam i un ar ei ffordd adref o Afghanistan: "Dwi ddim yn gwybod ar hyn o bryd, mwy nac ydy'r mab, a fydd hyn effeithio arno fo ... fydd yr hogia ddim yn gwybod mae'n siwr tan y byddan nhw wedi dwad adre.

"Fel pob mam, dwi'n poeni am fy mhlant, dyfodol y teulu bach, dyfodol y soldiwrs 'ma i gyd.

"Beth sy'n mynd i ddigwydd iddyn nhw pan maen nhw'n dod allan, ble maen nhw'n mynd i fynd, beth maen nhw'n mynd i wneud? Ac mae'r wlad mewn tipyn o stad ar hyn o bryd, efo colli gwaith, siopau'n cau ...

"Gobeithio os collith o ei waith ella fydd 'na swydd arall allan yna iddo fo yn rhywle, ella bydd hynny'n golygu emigratio, fedrwch chi ddim deud, tan eich bod chi'n gwybod yn bendant."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol