Rhybudd oren am fwy o eira yn ne ddwyrain Cymru

Published
image copyrightAthena
image captionMae disgwyl rhagor o eira yn ne Cymru ddydd Mawrth

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd oren i siroedd y de ddwyrain tan 9am fore Mercher - gan annog pobl i baratoi am eira am y chweched diwrnod.

Mae posibilrwydd y bydd rhwng dau a phum centimetr mewn sawl man yn yr ardaloedd hynny.

Ymhlith yr ardaloedd allai gael eu taro gwaethaf y mae ardaloedd Caerffili, Torfaen, Merthyr Tudful, Blaenau Gwent a Chaerdydd.

Yn ychwanegol, mae disgwyl y bydd cymaint â 15 centimetr neu chwe modfedd o eira o eira ar dir uchel yng Nghymru - fel y Mynyddoedd Du a Bannau Brycheiniog.

Mae cynghorau yn dweud wrth rieni am edrych ar eu gwefannau am fanylion ynglŷn ag ysgolion sydd ynghau yn eu hardaloedd.

Dywedodd awdurdodau lleol eu bod yn gweithio'n galed i geisio cadw'r ffyrdd yn glir.

Mae'r ffyrdd mynyddig canlynol yn dal wedi eu cau: Bwlch rhwng Treorci a Nant y Moel, Rhigos rhwng Treherbert a Hirwaun ,Y Maerdy rhwng Maerdy ac Aberdâr.

Rhewllyd

Mae'r rhybudd oren ar gyfer y de ddwyrain yn parhau mewn grym tan 0900 GMT.

Mae disgwyl i'r eira symud tua'r gogledd a'r gorllewin ac ysgafnhau yn ystod y dydd.

Mae'n bosib y bydd yna rywfaint o eira ymhobman, gyda sawl centimetr efallai'n cwympo ar dir uchel yng ngorllewin Powys a Sir Gaerfyrddin.

Nos Fercher bydd hi'n oer iawn gyda'r tymheredd ar ei isaf hyd at wyth neu naw gradd dan y rhewbwynt.

Ddydd Mawrth roedd dros 470 o ysgolion ynghau ac amodau yn anodd ar nifer o ffyrdd.

Rhondda Cynon Taf a Chaerffili oedd â'r nifer uchaf o ysgolion ynghau - tua 90 yn y ddwy sir.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol