Cyflogau Gwynedd: Protest gan weithwyr cyngor

Cyhoeddwyd
Disgrifiad,
Adroddiad Sion Tecwyn

Mae 200 o aelodau undeb Unsain ar Gyngor Gwynedd yn protestio yn erbyn penderfyniad i roi codiad cyflog o hyd at 7% i uwch-reolwyr.

Dywedodd Unsain eu bod yn anhapus ynglŷn â'r cynnig oherwydd bod eu haelodau wedi gorfod colli swyddi a bod cyflogau wedi eu rhewi wrth i'r cyngor geisio arbedion.

Fe adawodd aelodau eu gwaith am 12.30pm a chynnal protest yn ystod eu hawr ginio.

"Fe fyddwn hefyd yn lobïo cyfarfod o'r cyngor sy'n cael ei gynnal ddydd Iau," meddai Silyn Roberts, ysgrifennydd cangen Unsain Gwynedd.

"Mae'r neges yn glir, dyw o ddim yn dderbyniol fod uwchreolwyr yn cael codiadau cyflog tra bod y rhan fwyaf o weithwyr cyngor yn wynebu telerau gwaith llai ffafriol."

Yn ôl yr undeb, mae cyflogau eu haelodau wedi eu rhewi ers tair blynedd.

Sector gyhoeddus

Mae'r cyngor wedi amddiffyn y penderfyniad i roi codiad cyflog i dri chyfarwyddwr corfforaethol ac 11 o benaethiaid gwasanaethau.

Dywedodd llefarydd fod y cyngor yn dilyn ymarfer awdurdodau eraill wrth gysylltu tâl prif swyddogion â meincnod annibynnol ar gyfer y sector gyhoeddus.

Ychwanegodd Prif Weithredwr Cyngor Gwynedd, Harry Thomas: "Mae'r ffeithiau yn dangos nad yw Cyngor Gwynedd yn gyflogwr gor-hael ar gyfer prif swyddogion o'i gymharu â chyflogwyr sector gyhoeddus eraill.

"Ond rydym angen cynnal lefelau tâl rhesymol er mwyn cyd-fynd ag ymrwymiadau cytundebol a chyd-fynd â pholisi tâl y cyngor."

Mae cost y pen ar gyfer prif swyddogion yng Ngwynedd yn parhau yn is na'r mwyafrif o awdurdodau Cymru.

Dywedodd y cyngor nad oed yr uwchraddiad diweddar wedi effeithio ar dâl y prif weithredwr a'i fod yr un fath ag yr oedd yn 2008.

Roedd y cynnydd i benaethiaid gwasanaethau yn amrywio o £1,042 i £5,094, er enghraifft cafodd penaethiaid statudol ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol ac addysg gynnydd o £3,311, o £72,200 i £75,511.

Ar gyfer cyfarwyddwyr corfforaethol roedd cynnydd o £5,839, o £83,121 i £88,960.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol