Sgaffaldiau: £2,500 o ddirwy

Cyhoeddwyd

Mae dyn o Sir Gaerfyrddin wedi cael dirwy o £2,500 am dorri rheolau iechyd a diogelwch ar ôl i saer syrthio oddi ar ysgol ac anafu ei gefn yn ddifrifol.

Clywodd Llys y Goron Abertawe fod y saer yn gweithio ar dŷ yn Nhregaron, Ceredigion, yn Awst 2011.

Nid oedd yr ysgol wedi ei chlymu yn ddiogel i sgaffaldiau.

Fe blediodd Richard Morgan o gwmni Seiri Davies a Morgan o Gwmann ger Llambed yn euog i gyhuddiad o dorri rheolau iechyd a diogelwch.

Yn ogystal â'r ddirwy cafodd orchymyn i dalu £1,000 o gostau.

Clywodd y llys nad oedd Morgan wed derbyn hyfforddiant goruchwylio safleoedd adeiladu ac nad oedd wedi penodi person addas i wneud hynny chwaith.

Nid oedd wedi gwneud asesiad risg priodol ac roedd wedi caniatáu i'w weithwyr ddefnyddio sgaffaldiau nad oedd yn ddiogel.

Ar ôl yr achos dywedodd yr Arolygydd Phil Nicolle o'r Gweithgor Iechyd a Diogelwch: "Wrth ddefnyddio sgaffaldiau, rhaid i gontractwyr sicrhau eu bod wedi eu gosod gan rywun addas a'u bod wedi eu harchwilio cyn eu defnyddio ac o leiaf bob saith diwrnod ar ôl hynny."