Llys: 'Y dioddefwr â chyllell'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y pensiynwr ei drywanu

Mae dyn ar gyhuddiad o lofruddio wedi dweud wrth Lys y Goron Caerdydd fod y dioddefwr yn cario cyllell.

Mae William Jones, 32 oed o Gaerdydd, wedi gwadu llofruddio Peter Lewis, 68 oed, yn y Rhath yn Ebrill 2012.

Cafodd Mr Lewis ei drywanu yn ei stumog ar ôl iddo agor y drws am 2.30am.

Dywedodd Mr Jones, sy'n gaeth i gyffuriau: "Fe wnes i ganu'r gloch ... fe agorodd y drws ac yna fe ddaeth allan yn gweiddi ac yn cario cyllell. Dwedodd ei fod wedi cael llond bola ar bobl fel fi.

"Roedd llawer o'r hyn yr oedd yn ei ddweud am bobl sy'n cymryd cyffuriau ..."

Gwaed

Dywedodd fod y pensiynwr wedi chwifio'r gyllell cyn camu ato.

"Fe gydiais i yn y gyllell oedd yn ei law ac yna ei fwrw i mewn i'r drws ac yna fe gwympodd.

"Doeddwn ddim yn ymwybodol fod y gyllell wedi mynd i'w stumog."

Clywodd y llys fod Mr Jones wedi rhedeg ffwrdd â gwaed ar ei ddillad ond honnodd y diffynnydd na welodd waed ar y gyllell ac nad oedd yn cofio taflu'r gyllell.

Ffynhonnell y llun, Athena Picture Agency
Disgrifiad o’r llun,
Mae William Jones yn gwadu llofruddiaeth

Roedd y rheithgor wedi clywed yr hyn ddywedodd Mr Lewis oedd wedi eu recordio ar ei larwm banig personol.

"Rwy' wedi cael fy nhrywanu, mae rhywun wedi ymosod arna', alla i ddim codi.

"Rwy' ar ben fy hun, ar y llawr. Mae wedi fy mwrw i i'r llawr. Mae bachgen wedi fy anafu, rwy' angen cymorth, rwy'n gwaedu'n drwm, allwch chi frysio."

Dywedodd Peter Murphy ar ran yr erlyniad fod y diffynnydd wedi bod yn cnocio drysau yn chwilio am ei gyn gariad a'i phartner.

Ymateb i'r ffrae

Ychwanegodd fod Mr Jones wedi ymateb i'r ffrae "gan drywanu Mr Lewis gyda chyllell."

Clywodd y llys fod IQ Mr Lewis yn isel a bod ei fywyd yn brysur yn gweithio fel gwirfoddolwr mewn siopau elusen.

Roedd yn Gristion gweithgar ac yn weithiwr brwd gyda phobl ag anableddau dysgu.

Dywedodd Mr Murphy: "Roedd Mr Lewis yn rhannol ddall gydag ond un llygad. Roedd yn cael anhawster cerdded heb gymorth ffôn."

Mae'r achos yn parhau.