Tywydd yn achosi trafferthion mewn rhannau o Gymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Swyddfa Dywydd yn rhybuddio y bydd eira trwm mewn ardaloedd yn y gogledd ddwyrain a Phowys nos Wener

Mae adroddiadau nos Wener o lifogydd yn Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin.

Yn ôl Gwasanaeth Tân y Canolbarth a'r Gorllewin a Heddlu Dyfed-Powys maen nhw'n ymateb i nifer o alwadau.

Cafodd y gwasanaeth tân ei alw oherwydd llifogydd yn effeithio ar dai yn Hendy-gwyn ar Daf, Hwlffordd, Arberth a phentref Croesgoch, ger Tyddewi.

Mae llifogydd hefyd ar y ffordd rhwng Sanclêr a Llangynin yn Sir Gaerfyrddin.

Mae eira yn achosi trafferthion mewn rhannau o'r gogledd.

Mae hi'n anodd gyrru yn ardal Dinas Mawddwy, ac mae rhai ffyrdd wedi cau, gan gynnwys yr A470 ym Mwlch y Gerddinen rhwng Blaenau Ffestiniog a Dolwyddelan.

Mae'r A5104 yn Llandegla yn Sir Ddinbych wedi cau hefyd.

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn cynghori pobl yn ne Cymru i fod yn wyliadwrus am lifogydd lleol posib.

Cyhoeddodd yr Asiantaeth bedwar rhybudd llifogydd:

  • Cynin yn Sancler;
  • Llyn Rhydau'r Afon yn Stepaside;
  • Solfach;
  • Hydfron yn Llanddowror.

Mae'r Swyddfa Dywydd yn rhybuddio y bydd eira mewn ardaloedd yn y gogledd ddwyrain a Phowys nos Wener.

Llifogydd lleol

Mae'r Swyddfa Dywydd yn dweud bod gwynt, glaw ac eira ar draws Cymru.

Mae'r glaw yn y gorllewin yn troi'n eira tua'r dwyrain ond mae'r tymheredd yn fwynach ar yr arfordir.

Gyda'r eira sydd wedi disgyn yn ystod yr wythnos diwethaf yn meirioli gall arwain at lifogydd.

Mae disgwyl iddi fod yn ddiwrnod mwy sefydlog ddydd Sadwrn cyn y bydd glaw trwm yn dychwelyd ddydd Sul.

Cyngor yr Asiantaeth yw i bobl fod y wyliadwrus ac i wrando ar yr adroddiadau tywydd am y diweddara.

Mae'r rhew eisoes yn golygu bod rhai ffyrdd ar gau yn y de.

Mae'r A48 - ffordd osgoi'r Bont-faen ym Mro Morgannwg - yn beryglus iawn rhwng Allt y Briallu ag Allt Gibbet's.

Cafodd y ffordd ei chau i'r ddau gyfeiriad yn yr oriau mân, ond mae'r lon tua'r dwyrain bellach wedi ailagor.

Hefyd mae ffordd fynyddig Bwlch ar gau i'r ddau gyfeiriad rhwng Treorci a Nant-y-Moel yn Rhondda Cynon Taf oherwydd eira a rhew.

Hefyd gan y BBC

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol