Dyn yn euog o lofruddio'r pensiynwr Peter Lewis

Cyhoeddwyd
Disgrifiad,
Adroddiad Aled Huw

Mae dyn 32 oed sy'n gaeth i gyffuriau wedi ei gael yn euog o lofruddio pensiynwr anabl.

Roedd penderfyniad y rheithgor yn unfrydol mewn llai na thair awr.

Dywedodd y Barnwr Ustus Griffith Williams y byddai'n cael dedfryd oes ond y byddai'n ystyried y cyfnod byrraf.

Cafodd Peter Lewis ei drywanu i farwolaeth wrth agor drws ei gartref i William Jones fis Ebrill 2012.

Bydd Jones o Adamsdown, Caerdydd, yn cael ei ddedfrydu ddydd Llun.

Roedd y pensiynwr 68 oed ag anawsterau dysgu yn byw yn ardal y Rhath a chafodd ei drywanu yn ei stumog.

Ffynhonnell y llun, Athena Picture Agency
Disgrifiad o’r llun,
Roedd William Jones wedi gwadu llofruddiaeth

Yn Llys y Goron Caerdydd roedd Jones wedi gwadu llofruddiaeth.

Yn oriau mân Ebrill 28 2012 fe aeth Jones, oedd yn ddig, i guro drysau yn chwilio am ei gyn-gariad a'i phartner.

Agorodd Mr Lewis ddrws ei gartref ar Heol Claude am 2.30am.

Clywodd y rheithgor dâp o Mr Lewis yn cysylltu gyda'r gwasanaethau brys ac fe'i clywodd yn dweud: "Dw'i wedi cael fy nhrywanu ac alla' i ddim codi.

Taflu'r gyllell

"Mae rhywun wedi ymosod arna' i.

"Dwi ar ben fy hun, Dwi ar y llawr. Mae wedi fy nharo i lawr. Bachgen sy' wedi fy mrifo i. Dwi'n gwaedu'n ofnadwy. Allwch chi frysio?"

Roedd Jones wedi dweud wrth Mr Lewis ei fod yn chwilio am ei gariad, Katie West, gan amau ei bod hi gyda'i chariad newydd Dean Tilmouth.

Wedi'r ymosodiad fe redodd Jones i ffwrdd, gan daflu'r gyllell i ffwrdd i fan metel sgrap.

Pan gyrhaeddodd yr heddlu roedd y pensiynwr yn hanner gorwedd yn y cyntedd. Roedd yn dal yn ymwybodol a llwyddodd i roi rhywfaint o fanylion i'r heddlu.

Tynnu'r gyllell

Bu farw'n ddiweddarach yn Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd.

Nid drws Mr Lewis oedd yr unig un i Jones ei guro'r noson dan sylw.

Yn y llys honnodd Jones mai gan Mr Lewis yr oedd y gyllell a'i fod wedi cael ei drywanu wrth i Jones geisio tynnu'r gyllell oddi wrtho.

Clywodd y llys fod IQ Mr Lewis yn isel a bod ei fywyd yn brysur yn gweithio fel gwirfoddolwr mewn siopau elusen.

Roedd yn Gristion gweithgar ac yn weithiwr brwd gyda phobl ag anableddau dysgu.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol