Llifogydd yn achosi trafferthion wedi'r eira mewn rhannau o Gymru

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Llifogydd ym mhentre Llanddowror nos Wener

Mae llifogydd wedi taro sawl rhan o orllewin Cymru gyda'r gwasanaethau brys yn ymateb i tua 300 o alwadau ac mae eira yn cael effaith yn y gogledd.

Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a rhannau o Abertawe sydd wedi diodde' llifogydd ac mae 'na rai achosion hefyd wedi eu cofnodi yn y de ddwyrain.

Bore Sadwrn roedd 'na ddau rybudd llifogydd, yn Sanclêr ac yn Llanddowror yn Sir Gaerfyrddin, ond erbyn amser cinio roedd Asiantaeth yr Amgylchedd wedi eu dileu.

Image copyright Athena
Image caption Un o dai Llanddowror wedi ei ddifrodi gan lifogydd

Mae 'na chwe rhybudd llifogydd yn bosibl yn parhau yng Nghymru.

Wedi dyddiau o eira ar draws Cymru fe ddaeth y glaw trwm nos Wener a gyda'r eira yn meirioli fe arweiniodd at lifogydd.

Yn y gogledd ddwyrain yn benodol eira ddisgynnodd nos Wener.

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn, "i fod yn ymwybodol" o rew mewn ardaloedd dwyreiniol ddydd Sadwrn.

Solfach

Mae'r rhagolygon hefyd yn rhybuddio y bydd mwy o law trwm yn datblygu yn ystod y dydd gyda'r tymheredd yn codi a gwyntoedd cryfion.

Gall arwain at fwy o achosion o lifogydd.

Nos Wener cafodd y gwasanaeth tân eu galw i ddelio gyda llifogydd yn Hendy-gwyn ar Daf, Hwlffordd, Arberth a phentref Croesgoch, ger Tyddewi.

Dywedodd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru bod 'na fygythiad i tua 60 o dai yn Solfach, Sir Benfro ar ôl i afon orlifo ei glannau.

Yn ôl diffoddwyr roedd 'na hyd at 3 troedfedd o ddŵr mewn mannau a rhai cartrefi wedi eu heffeithio.

Dywedodd rheolwr yr orsaf dân, Craig Thomas, bod tua 25 o ddiffoddwyr wedi eu galw i ddelio a'r llifogydd nos Wener.

Image copyright Gwasanaeth tân
Image caption Diffoddwyr tân yn delio gyda'r llifogydd yn Solfach

"Fe orlifodd Afon Solfach tua 10.30pm gan fygwrth degau o gartrefi.

"Cafodd diffoddwyr o Dyddewi, Hwlffordd ac Aberdaugleddau eu galw hefyd.

"Fe wnaethon ni ddargyfeirio'r dwr ac erbyn tua 1.30am roedd lefel yr afon wedi gostwng ac roedden ni'n gallu pwmpio lot o ddwr oedd wedi llifo i ffwrdd."

Yn ôl y Cynghorydd Lyn Jenkins fe wnaeth hi yrru yn ôl i'r pentref o Abergwaun yn "yr amgylchiadau gwaetha i mi eu gweld ar y lon mewn 43 mlynedd".

"Roedd rhannau o'r ffordd dân ddŵr."

Dywedodd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru eu bod wedi eu galw i achosion o lifogydd ym Merthyr Tudful, Pen-y-Bont ar Ogwr, Pont-y-pŵl a Thredegar.

Mae disgwyl iddi glirio o ran y glaw a'r eira ddydd Sul gyda gwyntoedd a chymysgedd o heulwen a chawodydd.

Hefyd ar y BBC

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.