Canlyniadau Cwpan Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Pwy fydd yn codi Cwpan Cymru eleni?

Cafodd nifer o gemau eu gohirio ym Mhedwaredd Rownd Cwpan Cymru ddydd Sadwrn o ganlyniad i'r tywydd. Ond cafodd pum gêm eu cynnal.

Caerfyrddin 3-2 Bala (wedi amser ychwanegol)

Y tîm cartref oedd yn rheoli'r hanner cyntaf ac fe ddaeth y gôl gyntaf o gic gornel gyda Ian Hillier yn canfod cefn y rhwyd wedi 40 munud.

Fe wnaeth y tîm cartref greu sawl cyfle gyda'r Bala yn gwrthymosod.

Yn yr ail hanner fe ddaeth na ddrama tua diwedd y gêm wrth i gapten Y Bala, Mark Jones, ganfod y rhwyd a dod a'r ddau dîm yn gyfartal.

Wrth i'r cefnogwyr baratoi ar gyfer wynebu amser ychwanegol fe lwyddodd Caerfyrddin i sgorio yn syth o'r ail chwarae gyda Liam Thomas yn codi'r bêl dros golwr Y Bala Ashley Morris i gefn y rhwyd.

Ond dri munud o amser ychwanegol am anafiadau fe ddaeth Y Bala yn ôl am yr eildro gyda chamgymeriad Caerfyrddin yn methu clirio'r llinell llwyddodd cefnwr yr ymwelwyr Steven Brown i sgorio.

Gyda'r dyfarnwr yn dod a'r chwarae i ben roedd hi'n gyfartal 2-2.

Wrth i'r amser ychwanegol gychwyn fe agorodd y nefoedd a'r Bala yn rheoli dechrau'r hanner yn y glaw.

Ond ar ôl camgymeriad amddiffyn Y Bala fe lwyddodd Caerfyrddin i fynd ar y blaen am y trydydd tro yn y gêm gydag ergyd Craig Hughes i gornel dde ucha'r gôl.

Gorffennodd y tîm cartref y gêm gyda 10 dyn ar ôl i'r eilydd Jonathan Hood dderbyn dau gerdyn melyn, yr ail am wastraffu amser ym munudau olaf yr amser ychwanegol.

Y Barri 2-1 Pontardawe

Pontardawe wnaeth reoli'r hanner cyntaf er nad oedd y sgôr ar yr hanner o 2-1 yn adlewyrchu hynny.

Josh Dorward gafodd gôl gyntaf y gêm, taran o ergyd wedi 15 munud i'r ymwelwyr.

Cafodd Christian Evans ddau gyfle da i'w rhoi ymhellach ar y blaen yn ogystal â Chris Allan.

Ond daeth dwy gôl i'r Barri mewn pedair munud.

Wedi 34 munud llwyddodd Lee Baldock i daranu oddi ar un o'r amddiffynwyr yn llwyddiannus tua'r gôl.

Camgymeriad Pontardawe oedd yn gyfrifol am ail gôl y tîm cartref wrth i Ryan Jenkins gael blaen troed i'r bêl oedd yn mynd yn ôl at y gôl.

Yn yr ail hanner methodd yr ymwelwyr a dod a'r gêm yn gyfartal gyda chic o'r smotyn, a oedd yn un dadleuol gan nad oedd hi'n edrych fel bod 'na fawr o drosedd.

Roedd hi'n gyfle euraidd i Bontardawe ond aeth ergyd Christian Evans dros y traws.

Wnaeth Y Barri ddim creu llawer yn yr ail hanner ond nhw sy'n mynd ymlaen i rownd yr wyth ola'.

Y tro diwethaf wnaeth Y Barri gyrraedd yr wyth ola' nhw oedd yn fuddugol 10 mlynedd yn ôl yn 2003.

Gap Cei Conna 0-2 Bangor

Doedd y tîm cartref ddim ar eu gorau yn yr hanner cyntaf ac fe wnaeth tîm cryf Bangor fanteisio.

Danny Dobbins beniodd i'w rhwyd ei hun i roi mantais i'r ymwelwyr yn yr hanner cyntaf.

Daeth yr eilydd Gary O'Toole ymlaen yn yr ail hanner, cyn-chwaraewr Gap, a gydag ergyd Ryan Edwards yn taro'r traws fe lwyddodd O'Toole i ganfod cefn y rhwyd wedi 70 munud.

Roedd Gap yn well yn yr ail hanner ond roedd dwy gôl Bangor yn drech na nhw.

Am y chwarter awr olaf roedd gan Fangor 10 dyn ar ôl i Jamie Brewerton weld cerdyn coch.

Cas-Gwent 3-4 Hwlffordd

Roedd 'na ddigon o goliau yn y gêm ar Barc Larkfield.

Yr ymwelwyr aeth ar y blaen wedi chwarter awr gyda gôl gan Ben Steele cyn i Tony Shire rwydo i'w gôl ei hun i roi mantais i Hwlffordd o 2-0 ar yr hanner.

Bu'n rhaid disgwyl tan 20 munud ola'r gêm am y pum gôl arall.

Anthony Owens yn canfod y rhwyd i roi Hwlffordd ymhellach ar y blaen cyn i Jason Thorne daro'n ôl i Gas-gwent.

Fe wnaeth Hwlffordd roi hwb i'r tîm cartref wrth i Chris O'Sullivan rwydo i'w gôl ei hun wedi 76 munud.

Cafodd Steffan Williams bedwaredd gôl i Hwlffordd gyda 10 munud i fynd cyn y chwiban olaf ac fe ddaeth gôl hwyr i Thorne ond doedd na ddim cyfle am un arall cyn y 90 munud.

A bu'r tîm cartref yn chwarae'r chwarter awr olaf gyda 10 dyn wedi i Andrew Wenzel gael ei anfon oddi ar y cae.

Prestatyn 2-0 West End

Fe ddaeth y ddwy gôl yn yr ail hanner i Brestatyn wrth iddyn nhw groesawu'r tîm o ardal Abertawe i Erddi Bastion.

Andy Parkinson gafodd y gôl gyntaf wedi 69 munud cyn i Neil Gibson selio'r fuddugoliaeth gyda thri munud i fynd o'r 90.

Y Fflint v Caerau Trelái

Wedi ei gohirio oherwydd y tywydd

Y Drenewydd v Airbus UK

Wedi ei gohirio oherwydd bod y cae wedi rhewi. Y gêm i'w chynnal ar Chwefror 5

Y Seintiau Newydd v Y Rhyl

Wedi ei gohirio oherwydd bod chwe modfedd o eira ar y cae

  • Fe fydd trefn y gemau yn y bumed rownd yn dod o'r het ddydd Llun.