Euro 2020: Cefnogaeth gan Faes Awyr Bryste i gais Caerdydd

Chwaraewyr Sbaen yn dathlu ennill Euro 2012 Image copyright Getty Images
Image caption Chwaraewyr Sbaen yn dathlu ennill Euro 2012

Mae Maes Awyr Bryste wedi dweud eu bod yn gefnogol i ymgais Cymru i gynnal gemau ym Mhencampwriaeth Euro 2020 yn Stadiwm y Mileniwm.

Mae'r corff sy'n llywodraethu pêl-droed, UEFA, yn dweud bod rhaid i ddinasoedd sy'n dymuno cynnal gemau gael dau faes awyr gerllaw i sicrhau bod cefnogwyr gwahanol wledydd yn cael eu cadw ar wahân.

Dim ond un maes awyr sydd gan Gymru.

Ond mae 'na faes awyr ym Mryste sydd tua 50 milltir o Gaerdydd ac maen nhw'n dweud eu bod eisoes yn gwasanaethu Cymru.

Mae disgwyl i Gymdeithas Bêl-Droed Cymru wneud cais i gynnal gêm yn erbyn dinasoedd Rhufain, Berlin, Istanbul a Madrid.

Cefnogaeth

Dywedodd llefarydd ar ran Maes Awyr Bryste y byddan nhw'n croesawu'r cyfle i weithio gyda'r Gymdeithas a chyrff eraill sy'n rhan o'r cais.

Er gwaetha rheol UEFA mae swyddogion wedi dangos cefnogaeth i gais Caerdydd.

Ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru yn cynnal trafodaethau i brynu'r maes awyr.

Mae'r cam yna wedi ei feirniadu gan un o Aelodau Seneddol Ewrop De Orllewin Lloegr sy'n dweud y gall fygwth Maes Awyr Bryste.

Ond dywedodd llefarydd ar ran Maes Awyr Bryste y dylai gael ei weld eisoes fel ail faes awyr i bobl sy'n mynd a dod o Gymru.

"Mae'r maes awyr ym Mryste eisoes yn gwasanaethu miloedd o ymwelwyr i Gymru, gan gynnwys gemau rygbi bob blwyddyn," meddai.

"Fe fyddwn ni'n barod i ddarparu gwybodaeth ychwanegol sydd ei angen er mwyn i Gaerdydd gyrraedd meini prawf UEFA."

Ychwanegodd Huw Thomas, aelod o gabinet Cyngor Sir Caerdydd sydd â chyfrifoldeb am chwaraeon, hamdden a diwylliant, mai dwy awr yn unig yw Caerdydd o Lundain ar y trên.

"Dros y 10 mlynedd diwethaf mae Caerdydd wedi cynnal nifer o ddigwyddiadau chwaraeon mawr sydd wedi cael eu gwylio gan filynnau o bobl ar draws y byd.

"Mae llwyddiant o gemau terfynol Cwpan yr FA, Gemau Pêl-Droed Gemau Olympaidd 2012, Cwpan Rygbi'r Byd a Gemau Lludw yn rhoi enw da i'r ddinas.

"Gyda'r gallu i gau to Stadiwm y Mileniwm caiff ei weld fel lleoliad arbennig nid yn unig yn Ewrop ond drwy'r byd ar gyfer digwyddiadau chwaraeon.

Dywedodd llefarydd ar ran Maes Awyr Caerdydd bod manylion sut y bydden nhw'n ymdopi wedi eu cyflwyno ar sail profiad blaenorol, gallu a maint y maes awyr.

"Mae gan y maes awyr brofiad sylweddol wrth groesawu miloedd o gefnogwyr ar gyfer digwyddiadau mawr dros y blynyddoedd, o'r Cwpan Ryder yn 2011 i Bencampwriaeth y Chwe Gwlad bob blwyddyn, Cwpan Heineken a Chwpan Rygbi'r Byd.

"Gall y maes awyr gynnig gwasanaeth unigryw i dimau, drefnwyr a chefnogwyr."

Fe fydd y bencampwriaeth yn Ffrainc yn 2016.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.