Addewid i blismona Dyfed Powys wrth gynyddu'r gyllideb

Christopher Salmon Image copyright Heddlu Dyfed Powys
Image caption Dywed Christopher Salmon ei fod am gael cydbwysedd

Fe fydd cynnydd yng nghyllideb Heddlu Dyfed Powys yn darparu "gwasanaeth effeithiol" wrth gadw'r costau i lawr i breswylwyr, yn ôl Comisiynydd Heddlu a Throsedd y llu, Christopher Salmon.

Roedd yn siarad ar ôl i gynigion gael eu cymeradwyo i godi 3.9% yn y gyllideb sy'n cael ei ariannu gan dreth y cyngor.

Mae'n golygu cynnydd blynyddol o £198 i £206 i bobl sy'n byw mewn tai band D.

Dywedodd Mr Salmon y gallai plismona wella "er ein bod mewn cyfnod ariannol anodd".

Derbyniodd Banel Heddlu a Throsedd Dyfed Powys ei gynllun a fyddai'n gweld cyllideb y llu yn £98 miliwn yn 2013/14.

Yn ôl Mr Salmon, sy'n Geidwadwr, bod y cynnydd yn llai na'r cynnydd o rhwng 4.2% a 5% a gafwyd yn y blynyddoedd diwethaf a'i fod yn cyfateb i gynnydd o 14.9c yr wythnos i'r rhai sy'n byw mewn tai Band D ar gyfertaledd.

"Fe her yw cael cydbwysedd rhwng y rhai sy'n cynnig gwasanaeth plismona effeithiol y mae gan bobl ymddiriedaeth ynddo a sicrhau'r gost lleia' posib i'r trethdalwyr.

"Dwi'n meddwl bod fy nghynlluniau i yn cyflawni hyn.

"Mae'r gyllideb yn caniatáu peth cyfle ar gyfer buddsoddiad sydd wir ei angen mewn adnoddau newydd ac yn dal i'n galluogi i ymdrin â digwyddiadau annisgwyl yn y dyfodol.

"Diolch i waith gwych yr holl heddlu, rydym yn parhau i wella ein gwasanaeth drwy gyfnod ariannol anodd."

Mae'r cynlluniau ar gael tan Chwefror 6 ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.