Cebl opteg ffibr wedi'i insiwleiddio
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Cyflymu'r cysylltiad â'r we

28 Ionawr 2013 Diweddarwyd 07:46 GMT

Cyflymu cysylltiadau band eang yw'r nod wrth i'r gwaith dechrau o osod miloedd ar filoedd o filltiroedd o geblau opteg ffibr uwch gyflym yng Nghymru.

Rhannau o'r gogledd a chymoedd Gwent fydd yn elwa gyntaf o brosiect Cyflymu Cymru.

Nod Llywodraeth Cymru yn y pen draw yw sicrhau y bydd 96% o holl gartrefi a busnesau'r wlad â chysylltiad band eang cyflym iawn.

Adroddiad Dafydd Gwynn.