Rhybudd am fwy o lifogydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Athena Picture Agency
Disgrifiad o’r llun,
Roedd llifogydd dros y Sul yn Llanddowror, Sir Gaerfyrddin

Mae rhybudd fod mwy o lifogydd yn bosib yng Nghymru oherwydd mwy o law a gwyntoedd cryfion.

Brynhawn Llun roedd dau rybudd llifogydd mewn grym, ar Afon Dyfrdwy rhwng Llangollen a Chaer ac yn Y Bermo.

Yn ôl Asiantaeth yr Amgylchedd, mae llifogydd yn bosib mewn naw ardal arall.

Cafodd Pont Cleddau a hen Bont Hafren eu cau i gerbydau uchel brynhawn Llun.

Mae'r A4059 rhwng Abercynon ac Aberpennar ynghau i'r ddau gyfeiriad wedi i goeden ddisgyn ar y ffordd, y B4339 yng Ngheredigion rhwng Ciliau Aeron a Dihewyd ac ym Mhowys mae'r A490 ynghau oherwydd llifogydd yn y Trallwng heibio'r maes awyr.

Gan fod damwain yn Sgiwen ger Castell-nedd, mae'r A4230 ynghau ac ym Mhen-y-bont mae oedi ar yr M4 ar ôl damwain car i gyfeiriad y dwyrain rhwng Pencoed a Meisgyn.

Mae disgwyl dros fodfedd o law (20-30mm) yn y gorllewin a chawodydd trymion yn y gogledd.

Ffynhonnell y llun, Mid and West Wales Fire Service
Disgrifiad o’r llun,
Llifogydd mewn tafarn yn Solfach, Sir Benfro, dros y Sul

"Mae hi'n wyntog iawn, yn hyrddio 85 milltir yr awr yng Nghapel Curig yn Eryri allai achosi difrod," meddai Rhian Haf, cyflwynydd tywydd Radio Cymru am 5pm nos Lun.

"Yn Aberdaron mae'r gwynt bron yn 70 milltir yr awr.

"Fydd hi'n glawio y rhan fwya o'r dydd yfory efo cawodydd trymach yn ystod y bore.

"Felly mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn dros ran helaeth o'r wlad oherwydd y posibilrwydd o lifogydd a thrafferthion i deithwyr.

"Hefyd mae rhybudd oren mewn mannau yn y de-ddwyrain fel Pen-y-bont a Rhondda Cynon Taf, hynny yw i fod yn barod am broblemau."

'Glaw trwm'

Dywedodd Craig Thomas, sy'n rheolwr gorsaf gyda Gwasanaeth Tân y Canolbarth a'r Gorllewin: "Dros y tair neu bedair blynedd ddiwethaf, mae hyn i' weld yn digwydd yn rheolaidd, ble mae glaw trwm yn parhau dros ardal am dipyn o amser gan achosi llifogydd arwyddocaol.

"Ac, wrth gwrs, gyda'r eira rydym ni wedi ei gael yn ystod yr wythnos ddiwethaf, roedd hwnnw hefyd yn dadmer pan oedd y glaw yn disgyn ac roedd y tir yn galed iawn.

"Felly roedd y dŵr yn llifo oddi ar y mynyddoedd a'r bryniau hefyd.

"Rydyn ni yn disgwyl mwy o drafferth ... mae yna rybuddion tywydd ar gyfer y dyddiau nesaf ...

"Dylai aelodau'r cyhoedd a chymunedau dalu sylw i'r rhybuddion tywydd ar wefan y Swyddfa Dywydd a hefyd rybuddion Asiantaeth yr Amgylchedd ar gyfer llifogydd posib."

Straeon perthnasol

Hefyd gan y BBC

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol