Ymddiheuriad am ohirio llawdriniaeth

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Hazel Humphreys i fod i gael triniaeth yn Ysbyty Gwynedd ddydd Gwener diwetha'

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi ymddiheuro i glaf a gafodd ei hanfon adre' ar ôl dechrau triniaeth am nad oedd unrhyw welyau ar gael yn yr ysbyty.

Roedd Hazel Humphreys, o Borthmadog, i fod i gael llawdriniaeth hysterectomi ddydd Gwener.

Pan ffoniodd hi'r ysbyty am 5:30am fore Gwener, dywedon nhw wrthi am fynd i mewn ac na fyddai problem.

Yn ôl ei gŵr, Malcolm Humphreys, roedd hi wedi dechrau cael triniaeth pan glywodd hi y byddai'n gorfod mynd adre'.

"Dyma ni'n gweld un o'r nyrsys, dyma hi'n dechrau cymryd gwaed. Wnaethon ni weld anaesthetist wedyn ... mi ddudodd o fod 'na ddim gwelyau," meddai.

"Roedd hi 'di bod yn poeni dros 'Dolig am y peth ac mi o'n i 'di cymryd tair wythnos o wyliau o'r gwaith.

"Roedd hi 'di ffonio bnawn dydd Iau achos roedd hi'n gorfod mynd heb fwyd am 24 awr a hithau hefo clefyd siwgr."

Ychwanegodd Mr Humphreys: "Roedd hi'n ypset ofnadwy 'de. Wnaeth hi dorri lawr, o'n i'n gorfod mynd â hi i'r car - roedd hi'n crio yn y car."

Dryswch

Yn ôl Mr Humphreys, roedd y profiad yn waeth oherwydd bod cymaint o ddryswch.

"Roedd pawb yn deud rhywbeth gwahanol," meddai. "Un yn dweud bod 'na brinder nyrsys, llall yn dweud bod 'na brinder gwelyau.

"Mae'r staff i gyd wedi bod yn grêt, pawb yn apologetic ond mae 'na rywbeth yn mynd yn rong yn rhywle 'does?"

Dywedodd llefarydd ar ran y bwrdd iechyd: "Hoffem ymddiheuro i'r claf a'i gŵr am y boen a'r anghyfleustra a achoswyd.

"Yn anffodus, roedd hwn yn gyfnod prysur ar y ward a doedd yna ddim cymaint o welyau oherwydd nad oedd modd rhyddhau cleifion yn ôl y disgwyl.

"Rydym wedi siarad gyda'r cleifion dan sylw a byddwn yn cynnig dyddiad newydd iddynt gyn gynted â phosib."