Carchar am ladd pensiynwr

William Jones Image copyright other
Image caption Roedd William Jones wedi gwadu llofruddiaeth

Mae dyn wedi ei garcharu am isafswm o 22 flynedd am lofruddio Peter Lewis yng Nghaerdydd yn 2012.

Fe wnaeth William Jones, 32 oed, drywanu Mr Lewis yn ei stumog ar ôl curo ar y drws anghywir am hanner awr wedi dau'r bore ar 28 Ebrill 2012.

Roedd Peter Lewis, 68 oed, yn byw yn yr un stryd â chyn gariad Jones yn Claude Road yn ardal y Rhath.

Dywedodd y barnwr Mr Ustus John Griffiths Williams fod yna gyferbyniad llwyr rhwng bywyd Jones a bywyd Peter Lewis.

'Dyn hunanol'

"Yn 32 oed, roeddech yn gaeth i gyffuriau, yn ddyn ag ychydig iawn o barch ar gyfer ei gyd-ddyn.

"Roedd Peter Lewis yn ddyn tawel a hynaws, a wnaeth, ar waethaf ei anableddau, fyw bywyd llawn yn helpu eraill pan fedrai.

Image copyright PA
Image caption Cafodd Peter Lewis ei drywanu wedi iddo ateb drws ei gartref am hanner awr wedi dau y bore

"Doedd dim malais yn perthyn iddo ond roedd y rhai oedd yn ei adnabod yn ei ddeall. Roedd yna nifer yn meddwl yn annwyl amdano.

"Roedd ei lofruddiaeth yn ddiwedd creulon i fywyd annwyl."

Roedd Jones wedi gwadu llofruddiaeth, ond fe'i cafwyd yn euog gan reithgor yn Llys y Goron Caerdydd.

Fe'i dedfrydwyd i garchar am oes, a bydd yn gorfod treulio isafswm o 22 mlynedd dan glo cyn cael ei ystyried am barôl.

Dywedodd y barnwr "Rydych yn ddyn hunanol a dideimlad sydd heb ddangos unrhyw edifeirwch o gwbl.

"Pan ddaeth Peter Lewis at y drws, roedd hi'n amlwg ei fod yn ddyn oedrannus, bach ac eiddil. Gwnaeth e ddim i chi o ran pryfociad. Fe golloch chi eich tymer a'i drywanu."

Straeon perthnasol