BBC Cymru Fyw

Ceisio llofruddio: Dyn yn cyfadde'

Published
image captionCafodd yr heddlu eu galw ym mis Awst

Mae llys wedi clywed bod cwpl o Gonwy'n "lwcus i fod yn fyw" wedi i gymydog eu trywanu ym mis Awst.

Roedd Nigel a Marjorie Gibbs oedd yn byw yn Ffordd Dulyn, Llandudno, yn eu chwedegau.

Clywodd Llys y Goron Yr Wyddgrug fod Sean Hedley Tierney, 66 oed o Landudno, mewn gwrandawiad blaenorol wedi gwadu cyhuddiad o geisio llofruddio.

Ond mae wedi pledio'n euog i'r cyhuddiad a bydd yn cael ei ddedfrydu ddydd Mawrth.

Dywedodd y Barnwr Merfyn Hughes QC fod y diffynnydd wedi ymosod ar y ddau ar Awst 20 ac "wedi eu trywanu nifer o weithiau".

'Ffrae'

"Roedd ffrae wedi bod a phenderfynodd y diffynnydd y byddai'n setlo'r mater a'u llofruddio nhw."

Clywodd y llys fod y diffynnydd wedi dweud wrth Mr Gibbs, oedd yn defnyddio llif drydan, y byddai'n dysgu gwers iddo.

Cafodd Mr Gibbs ei drywanu yn ei frest ac wrth iddo ddianc i dŷ cymydog ceisiodd y diffynnydd ei drywanu eto.

Dywedodd yr erlynydd, Simon Mills, fod Tierney wedi trywanu Mrs Gibbs sawl gwaith pan oedd yn rhoi gwybod i'r heddlu.

Clywodd y llys dâp o'r alwad 999 a hi'n gweiddi am help.

Wedyn dywedodd hi wrth yr heddlu ei bod wedi codi ei braich er mwyn amddiffyn ei hun a "bron â cholli ei llaw".

Neidio

Llwyddodd Mrs Gibbs i ddianc wrth neidio o ffenest ei hystafell wely.

Roedd gwaed yn arllwys oherwydd anafiadau i'w brest, arddwrn a stumog.

Dywedodd Sion ap Mihangel ar ran yr amddiffyn fod ei gleient yn teimlo bod ei gymdogion yn ei ddigio.

"Dyna sut yr oedd yn meddwl ar y pryd," meddai.

Doedd y diffynnydd ddim yn cofio beth ddigwyddodd, meddai, ond yn derbyn iddo golli ei dymer ac yn meddwl ei fod wedi eu lladd.

Gofynnodd am ohirio'r ddedfryd a bod adroddiad yn cael ei baratoi.

Dywedodd y barnwr y byddai'n penderfynu ar ôl clywed amlinelliad achos yr erlyniad.