Llywodraeth Cymru'n taro bargen â meddygon

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd anghydfod wedi bod â Chymdeithas y Meddygon oherwydd y gwasanaethau oedd yn cael eu darparu.

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud eu bod wedi taro bargen wedi i feddygon teulu ofyn am gynnydd o 1.5%.

Roedd anghydfod wedi bod â Chymdeithas y Meddygon oherwydd y gwasanaethau oedd yn cael eu darparu.

Daeth trafodaethau am newid cytundeb meddygon i ben wrth i'r mudiad sy'n eu cynrychioli honni bod "gormod o lwyth gwaith".

Dywedodd y llywodraeth fod y cytundeb gafodd ei gyhoeddi ddydd Llun yn delio â rhai o'r materion yr oedd meddygon wedi eu codi.

Gofynnwyd i Gymdeithas y Meddygon am ymateb.

Yn ddiolchgar

Mae'r Gweinidog Iechyd Lesley Griffiths wedi dweud ei bod yn ddiolchgar am ymroddiad meddygon i'r Gwasanaeth Iechyd ac y byddai'r cytundeb yn golygu y gallai'r ddwy ochr gydweithio er mwyn gwella gwasanaethau i gleifion.

"Yn sicr, mae'r llywodraeth wedi gwrando'n ofalus ar sylwadau meddygon am y llwyth gwaith tra'n pwysleisio'r angen i gyflymu newid o fewn gofal sylfaenol," meddai.

"Mae ein cynllun pum mlynedd ar gyfer y Gwasanaeth Iechyd, Law yn Llaw at Iechyd, wedi ei seilio ar wasanaethau cymunedol gyda chleifion yn ganolog iddi, ac mae'n rhoi ansawdd, atal a thryloywedd wrth galon gofal iechyd."

Roedd Cymdeithas y Meddygon wedi dweud y byddai cyrraedd targedau, er enghraifft gweld cleifion â phwysau gwaed uchel, yn golygu llai amser i wella mynediad i gleifion eraill.

Yn ôl y mudiad, roedd meddygon ar gyfartaledd yn gweithio 46 o oriau'r wythnos ar incwm cyfartalog o £92,000.