Trên a char mewn gwrthdrawiad

Cyhoeddwyd

Mae trên o Ddoc Penfro i Abertawe wedi bod mewn gwrthdrawiad â char ar groesfan ger Maenorbŷr yn Sir Benfro.

Chafodd neb ei anafu.

Gadawodd y trên Ddoc Penfro am 5.09pm ac roedd wyth o deithwyr arno.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw ychydig wedi 5.35pm.

Mae ymchwiliad wedi dechrau i achos y ddamwain a'r rheilffordd ynghau am y tro.