Hysbyseb yn 'groes i egwyddor y ddeddf'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae cyflwyno'r Flodeuged yn rhan o holl seremonïau Gorsedd y Beirdd

Mae mudiad sy'n brwydro dros hawliau pobl ag anableddau wedi beirniadu hysbyseb gan Orsedd y Beirdd.

Dywed Anabledd Cymru fod geiriad hysbyseb sy'n chwilio am bobl i gymryd rhan yn seremonïau'r Brifwyl yn groes i egwyddor Deddf Cydraddoldeb 2010.

Yn ôl y mudiad, dyw'r hysbyseb ddim yn enghraifft dda o gyfle cyfartal.

Mae'r hysbyseb yn chwilio am bobl i gario'r flodeuged a'r corn hirlas "a fedr gerdded yn urddasol i fiwsig araf y delyn ac a fedr adrodd ar eu cof eiriau'r cyflwyniad mewn Cymraeg clir a chroyw".

'Symud gyda'r amser'

Ond dywedodd Tina Evans o Anabledd Cymru ar y Post Cyntaf ar Radio Cymru fore Mawrth:

Disgrifiad,
Adroddiad Catrin Heledd

"Er yn anfwriadol mae'n gwahaniaethu ar sail anabledd.

"Dwi, er enghraifft, yn defnyddio cadair olwyn, ond wrth ddarllen hwnna bydden i'n meddwl gallwn i ddim 'neud hwnna oherwydd bod e'n dweud bod rhaid i'r ferch gerdded.

"Os y'n ni'n edrych yn ôl i'r haf diwethaf a'r Gemau Paralympaidd, roedd hynny wedi 'neud lot i newid agweddau pobl tuag at bobl anabl.

"Er mwyn parhau gyda hynny rhaid i bobl fel yr Eisteddfod newid pethau a symud gyda'r amser er mwyn adlewyrchu cymdeithas."

'Syrthio ar ein bai'

Mae'r mater yn un cymhleth, yn ôl Fflur Jones, cyfreithiwr cyflogaeth gyda chwmni Darwin Gray.

"Maen nhw'n galw'r rhain yn 'swyddi' sydd efallai'n gamarweiniol oherwydd, yn ôl yr hyn dwi'n deall, swyddogaethau gwirfoddol ydyn nhw ac mae hynny'n bwysig o ran y ddeddf gyflogaeth.

"Tasen nhw'n hysbysebu am swyddi lle byddai pobl yn cael eu talu, neu gyda chytundeb, fe fyddech chi'n disgwyl iddyn nhw fod wedi defnyddio iaith llai ymfflamychol.

"Mae'r ffaith eu bod nhw'n gorff cyhoeddus sydd yn arwain, efallai'n golygu y byddai'n well pe bydden nhw'n edrych eto ar rai o'r geiriau sydd yn yr hysbyseb i wneud yn siŵr eu bod nhw'n unol â'r ddeddf beth bynnag."

Wrth siarad ar y Post Cyntaf fore Mawrth, roedd Cofiadur yr Orsedd, Penri Roberts neu Penri Tanad, yn barod iawn i gydnabod fod cam wedi'i wneud:

"Mae'r geiriad wedi bod yno ers blynyddoedd maith ac wrth i rywun ddod â'r peth i'n sylw ni, yr unig beth allwn i wneud ydy syrthio ar ein bai, neu ar ein cleddyf, a dweud bod y peth yn swnio fel petai'n gwahaniaethu yn erbyn rhywun sydd ag anabledd.

"Ond y gwirionedd ydy, mae o'n agored i unrhyw un o dan yr amodau i gyd i ymgeisio am un o'r swyddi.

"Dwi'n sicr y byddwn ni'n edrych ar hyn ac yn newid y geiriad."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol