BBC Cymru Fyw

Dedfryd oes am geisio llofruddio

Published
image copyrightother
image captionRoedd Tierney wedi dweud ei fod am 'ddysgu gwers' i'w gymdogion

Mae dyn 66 oed wedi ei garcharu am oes wedi iddo bron â lladd ei gymdogion ym mis Awst.

Yn Llys y Goron Yr Wyddgrug, dywedodd y Barnwr Merfyn Hughes QC y byddai rhaid i Sean Tierney o Landudno dreulio o leia' 15 mlynedd dan glo.

"Rydych wedi dinistrio eu bywydau," meddai.

Roedd Nigel a Marjorie Gibbs yn byw yn Ffordd Dulyn, Llandudno, ac yn eu 60au.

Mewn gwrandawiad blaenorol, roedd Tierney wedi gwadu cyhuddiad o geisio llofruddio cyn newid ei ble.

Clywodd y llys fod y diffynnydd wedi ymosod ar y ddau ar Awst 20 ac "wedi eu trywanu nifer o weithiau".

'Ffrae'

"Roedd ffrae wedi bod a phenderfynodd y diffynnydd y byddai'n setlo'r mater a'u llofruddio nhw."

Clywodd y llys fod y diffynnydd wedi dweud wrth Mr Gibbs, oedd yn defnyddio llif drydan, y byddai'n dysgu gwers iddo.

Cafodd Mr Gibbs ei drywanu yn ei frest ac, wrth iddo ddianc i dŷ cymydog, ceisiodd Tierney ei drywanu eto.

Dywedodd yr erlynydd, Simon Mills, fod Tierney wedi trywanu Mrs Gibbs sawl gwaith pan oedd hi'n ceisio rhoi gwybod i'r heddlu.

Clywodd y llys dâp o'r alwad 999 a hi'n gweiddi am help.

Wedyn dywedodd hi wrth yr heddlu ei bod wedi codi ei braich er mwyn amddiffyn ei hun a "bron â cholli ei llaw".

Neidio

Llwyddodd Mrs Gibbs i ddianc wrth neidio o ffenestr ei hystafell wely.

Roedd gwaed yn arllwys oherwydd anafiadau i'w brest, arddwrn a stumog.

Dywedodd Sion ap Mihangel ar ran yr amddiffyn fod ei gleient yn teimlo bod ei gymdogion yn ei ddigio.

"Dyna sut yr oedd yn meddwl ar y pryd," meddai.

Doedd y diffynnydd ddim yn cofio beth ddigwyddodd, meddai, ond yn derbyn iddo golli ei dymer a meddwl ei fod wedi eu lladd.

Wrth siarad wedi'r ddedfryd, dywedodd Mr a Mrs Gibbs: "Rydym ill dau yn bobl positif ac rydym eisiau rhoi'r cyfan y tu cefn i ni.

"Ond mae'r ymosodiad wedi effeithio ar ein hyder. 'Da ni ddim eisiau gweld Sean Tierney yn achosi cymaint o boen i unrhyw un arall a fyddwn ni ddim yn gadael iddo ddifetha ein bywydau."