Tair ysgol yn cau yn ardal Caernarfon?

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, other
Disgrifiad o’r llun,
Mae pryderon wedi bod am gyflwr adeiladau fel Ysgol y Groeslon

Bydd Cabinet Cyngor Gwynedd yn ystyried cau tair ysgol gynradd yn ardal Caernarfon ac agor ysgol ardal ar gost o £4.8m.

Mae'r tair ysgol yn Y Groeslon, Carmel a'r Fron a bydd yr ysgol newydd yn Y Groeslon.

Ychydig fisoedd yn ôl roedd rhieni a disgyblion yn Y Groeslon yn protestio oherwydd cyflwr yr ysgol.

Ond mae disgwyl gwrthwynebiad i'r cynlluniau yn y Fron a Charmel.

Yr Aelod Cabinet dros Addysg, y Cynghorydd Sian Gwenllian, luniodd yr argymhelliad.

"'Dan ni wedi bod yn edrych ar drefniadau addysg yn yr ardal ac mae problemau mawr wedi bod yn Ysgol Y Groeslon," meddai.

'Unedau'

"Cafodd unedau dros dro eu gosod ond, yn amlwg, dydy hyn ddim yn dderbyniol yn y tymor hir.

"'Dan ni wedi cael addewid o £4.5m oddi wrth Lywodraeth Cymru ond mae hyn yn seiliedig ar ad-drefnu addysg yn yr ardal."

Pan drafododd y cyngor gynlluniau yn Hydref 2012 cyfeiriwyd at dair blaenoriaeth:

  • gwella'r ddarpariaeth addysg gynradd yn ardal Y Groeslon;
  • mynd i'r afael â'r gostyngiad sylweddol yn nifer disgyblion ysgolion uwchradd ardal Meirionnydd;
  • gwneud gwaith ymchwil i leoedd gweigion yn ysgolion y sir, gan gyflwyno cynlluniau i leihau'r broblem.

Clywodd y cyfarfod mai yng Ngwynedd yr oedd y ganran uchaf yng Nghymru o lefydd gweigion, sef 28%, a bod Llywodraeth Cymru yn disgwyl i'r cyngor ostwng hynny i 15% o fewn tair blynedd.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol