Gorfodi perchennog siop yn Rhuthun i ailbaentio

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Karen Webb ei bod yn ceisio 'bywiogi'r dref' drwy baentio'r siop yn biws

Bydd rhaid i berchennog siop yn Rhuthun ailbaentio'r adeilad wedi i arolygydd cynllunio gefnogi penderfyniad Cyngor Sir Ddinbych i gyflwyno hysbysiad cynllunio gorfodol.

Roedd tenant siop Hardly Nickels ar Sgwâr Sant Pedr yn y dref wedi paentio'r siop yn biws a gwyrdd.

Ar y pryd dywedodd Karen Webb ei bod am fywiogi'r dref wrth baentio'r siop mewn lliwiau llachar.

Mae'r siop yn adeilad rhestredig mewn ardal gadwraeth a dywedodd y cyngor nad oedd yn "gydnaws â'r adeiladau o gwmpas ac â chymeriad canol y dref".

'Cymeriad hanesyddol'

Cyflwynwyd yr hysbysiad gwreiddiol ym mis Mawrth 2012 ond fe apeliodd Ms Webb yn ei erbyn.

Ddydd Mawrth cyhoeddwyd bod yr arolygydd wedi gwrthod yr apêl, gan ddweud "na fyddai cadw'r cynllun lliw presennol yn diogelu cymeriad hanesyddol yr adeilad rhestredig nac yn diogelu na gwella cymeriad nac ymddangosiad Ardal Gadwraeth Rhuthun."

Dywedodd Aelod Arweiniol y Cabinet dros yr Amgylchedd, y Cynghorydd David Smith: "Mae Rhuthun yn dref hanesyddol ac mae'n bwysig ein bod yn gwneud ein gorau i ddiogelu a gwella cymeriad unigryw canol y dref.

"Mae'r mater yma wedi creu cryn ddadlau yn yr ardal ac ymhellach i ffwrdd ac rwy'n falch bod yr arolygydd wedi dyfarnu o blaid safbwynt yr awdurdod ar y mater yma."

Fe geisiodd BBC Cymru gael ymateb Ms Webb ond dydyn nhw ddim wedi gallu cysylltu â hi hyd yma.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol