Mwy o arian ar gyfer morgeisi

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
The Principality has created 100 jobs and made a profit of £25m in 2012

Mae Cymdeithas Adeiladu mwyaf Cymru wedi cyhoeddi cynlluniau i gynyddu benthyca ar gyfer morgeisi o 50% dros y pum mlynedd nesaf.

Mae ffigyrau diweddaraf y Principality yn dangos cynnydd mawr yn y benthyciadau ar gyfer morgeisi y llynedd yn enwedig i brynwyr am y tro cyntaf yng Nghymru.

Mae'r ffigyrau hefyd yn dangos bod y cwmni wedi gwneud elw o £25 miliwn yn 2012 - cynnydd bychan ar y flwyddyn flaenorol.

Dywedodd eu prif weithredwr Graeme Yorston fod hyder yn dychwelyd i'r farchnad, a dyweodd y cwmni fod gwerth eu holl forgeisi wedi mynd dros £1 biliwn am y tro cyntaf yn eu hanes.

Fe greodd y cwmni bron 100 o swyddi yn ystod y flwyddyn hefyd.

Er hynny roedd y cwmni yn fwy gofalus wrth fenthyca i fusnesau wrth iddo gynyddu eu coffrau er mwyn gwrthsefyll unrhyw golledion o ganlyniadau o amodau heriol yr economi.

'Sefydlogrwydd'

Dywedodd Mr Yorston: "Mae pobl yn dechrau credu bod ganddyn nhw gyfle i ddychwelyd i'r farchnad dai gan fod cyfraddau llog am forgais wedi gostwng yn sylweddol.

"Gyda'r lefel o sefydlogrwydd yr ydym yn credu fydd yn dychwelyd i economi'r DU, rydym yn teimlo bod cyfle i fusnes yng Nghymru i wneud mwy yng Nghymru ac yn Lloegr.

"Twf yw targed y cwmni dros y pum mlynedd nesaf."

Y Principality yw benthycwr mwyaf Cymru gyda 53 o ganghennau, a thua 5% o'r farchnad morgeisi a 12% o'r farchnad gynilion.

Dim ond 40% o forgeisi'r cwmni sydd yng Nghymru gyda'r gweddill yn cael eu gwerthu yn Lloegr.

Rhagolygon

Wrth drafod y rhagolygon am gyfraddau llog i'r rhai sy'n cynilo, dywedodd Mr Yorston: "Rwy'n gobeithio ein bod wedi cyrraedd gwaelod y cylch erbyn hyn.

"Pan ydych chi ar y gwaelod yna rwy'n gobeithio y byddwn yn gweld y cyfraddau cynilion yn codi yn ystod 2013, yn enwedig yn nhymor yr ISAs."

Ar fater prisiau tai, roedd Mr Yorston yn credu y byddan nhw'n sefydlog dros y flwyddyn i ddod yn dilyn cwymp bychan y llynedd, ac nid yw'n gweld cyfraddau llog i fenthycwyr yn codi dros y 18 mis neu ddwy flynedd nesaf.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol