Diflaniad Kyle Vaughan: Apêl o'r newydd ar ôl mis

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Gwent Police
Disgrifiad o’r llun,
Fe ddiflannodd Kyle Vaughan ers Rhagfyr 30, 2012

Mae'r heddlu sy'n ymchwilio i ddiflaniad dyn ifanc wedi apelio o'r newydd am wybodaeth fis yn union wedi iddo ddiflannu.

Y tro diwethaf i Kyle Vaughan, 24 oed o Drecelyn, gael ei weld oedd ger ei gartref ar Ragfyr 30. Mae'r heddlu'n tybio ei fod bellach wedi marw.

Ers iddo fynd ar goll, mae Heddlu Gwent wedi arestio wyth o bobl ar amheuaeth o nifer o droseddau, gan gynnwys llofruddiaeth a chynorthwyo troseddwr.

Mae pob un rhwng 15 a 62 oed wedi cael eu rhyddhau ar fechnïaeth yr heddlu.

Ymchwiliad mawr

Bu dros 50 o blismyn a staff eraill yn gweithio ar yr ymchwiliad ac mae hynny'n cynnwys 16 o swyddogion chwilio arbenigol.

Fel rhan o'r ymchwiliad mae'r heddlu wedi astudio hyd at 200 awr o luniau camerâu cylch cyfyng ac edrych yn fanwl ar 100 o safleoedd gwahanol.

Maen nhw hefyd wedi casglu 230 o ddatganiadau gan unigolion.

Y tro diwethaf i Kyle Vaughan gael ei weld oedd ar yr A467 rhwng Rhisga a Cross Keys rhwng 11:00pm a 11:45pm ar Ragfyr 30, 2012.

Roedd yn gwisgo crys-T tywyll, trowsus tri-chwarter denim, esgidiau gwyn, ac yn gwisgo cadwyn aur a het dywyll.

Am 11:45pm y noson honno daeth yr heddlu o hyd i'w gar Peugeot 306 wedi ei adael ar ochr y ffordd - roedd wedi bod mewn gwrthdrawiad.

Tystion allweddol

Mae rhieni Mr Vaughan - Alan Vaughan a Mary Lucas - eisoes wedi apelio am wybodaeth am eu mab, gan ddweud eu bod yn credu fod gan dystion allweddol wybodaeth ond eu bod yn ofni mynd at yr heddlu.

Dywedodd y Ditectif Uwch-Arolygydd Peter Jones, sy'n arwain yr ymchwiliad: "Rydym yn parhau i apelio am ddarnau o wybodaeth sydd gan bobl am yr amgylchiadau ynghylch diflaniad Kyle.

"Waeth pa mor ddibwys yr ydych yn credu yw'r wybodaeth sydd gennych, ffoniwch ni os gwelwch yn dda oherwydd fe allai wneud gwahaniaeth mawr i'r ymchwiliad.

"Rydym wedi ymrwymo i ddarganfod beth ddigwyddodd i Kyle ar noson Rhagfyr 30, ac fe wnawn ni barhau tan y byddwn ni wedi dilyn pob trywydd posib."

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth, neu a welodd Kyle Vaughan ar Ragfyr 30, ffonio'r heddlu ar 101, neu gysylltu gydag elusen Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol