8,000 o droseddau tra ar fechnïaeth

Alun Jones
Newyddion Ar-lein

  • Cyhoeddwyd
llysFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Weinyddiaeth Gyfiawnder wedi dweud nad yw'r mwyafrif llethol sy'n cael mechnïaeth yn ail-droseddu.

Fe gafodd bron i 8,000 o droseddau eu cyflawni yng Nghymru'r llynedd gan ddiffynyddion oedd wedi'u rhyddhau ar fechnïaeth.

Fe gyflawnodd 3,735 o ddiffynyddion y 7,982 o droseddau pan oedden nhw ar fechnïaeth yn 2012.

Cafodd BBC Newyddion Ar-lein y wybodaeth wedi cais o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Mae'r troseddau yn cynnwys 2,222 achos o ddwyn a thrafod eiddo gafodd eu dwyn, 548 trosedd o drais yn erbyn y person a 34 o droseddau rhywiol.

Yn 2011 roedd 9,286 o droseddau gan bobl oedd ar fechnïaeth yng Nghymru, 10,087 yn 2010, a 7,800 yn 2009.

Mae'r Weinyddiaeth Gyfiawnder wedi dweud nad yw'r mwyafrif llethol sy'n cael mechnïaeth yn ail-droseddu.

Rhoddwyd mechniaeth i 40,181 yng Nghymru yn 2011, sef y flwyddyn ddiwethaf y mae'r wybodaeth honno ar gael.

'Gofal eithriadol'

Dywedodd llefarydd ar ran y Weinyddiaeth Gyfiawnder: "Mater i'r heddlu a'r llysoedd yw penderfynu caniatáu mechnïaeth, yn seiliedig ar ffeithiau llawn ym mhob achos.

"Maen nhw'n edrych ar yr holl dystiolaeth ac yn cymryd gofal eithriadol mewn achosion yn ymwneud â throseddau treisgar.

"Dyw'r mwyafrif llethol o bobl sy'n cael mechnïaeth ddim yn ail-droseddu ac, yn aml, mae'r amodau'n gaeth, gan gynnwys tagiau electronig a chyrffyw.

"Ond mewn rhai achosion mae rhai diffynyddion sy'n cael mechnïaeth yn ail-droseddu, ac fe ddylid rhoi dedfrydau hirach iddyn nhw o ganlyniad".

'Penderfyniadau anodd'

Dywedodd Harry Fletcher o Gymdeithas Cenedlaethol Swyddogion Prawf (NAPO): "Dyw'r ffigyrau ddim yn syndod o gofio nodweddion y boblogaeth sydd ar fechnïaeth.

"Er enghraifft, maen nhw'n fwy tebygol o fod wedi bod o dan ofal awdurdodau lleol, yn ddi-waith ac o ddioddef gyda phroblemau iechyd meddwl.

"Mae'r penderfyniadau sy'n wynebu ynadon yn rhai anodd ".

Ond dywedodd ei fod yn poeni am oblygiadau newidiadau a gyhoeddwyd fis diwethaf gan Ysgrifennydd Cyfiawnder San Steffan, Chris Grayling, i'r Gwasanaeth Prawf yng Nghymru a Lloegr.

Fe fydd y newidiadau yn golygu y bydd cwmnïau preifat a grwpiau elusennol yn cael cymryd cyfrifoldeb am fonitro troseddwyr yn y gymuned.

"Mae'n symudiad ideolegol yn llwyr, ac yn cael ei frysio heb ystyried y goblygiadau yn iawn, ac os bydd y cynllun yma yn mynd yn ei flaen, fe fydd yn peryglu'r dasg o warchod y cyhoedd".

Bydd y cynlluniau yn destun ymgynghoriad cyn cael eu cyflwyno.

*Mae troseddau llai difrifol, a elwir yn droseddau diannod, yn cael eu clywed mewn llysoedd ynadon.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol