Myfyriwr yn gwadu achosi gwrthdrawiad

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y tŷ teras yn Nelson ger Caerffili yn deilchion wedi'r gwrthdrawiad

Mae gyrrwr yn ei arddegau a ddymchwelodd dŷ wrth yrru car Jeep Cherokee ei dad ar ôl parti wedi dweud wrth reithgor nad ei fai ef oedd y ddamwain.

Gwyrodd Robbie Morgan, 18 oed o Dreharris ger Merthyr Tudful, oddi ar y ffordd gan daro tŷ teras yn Nelson ger Caerffili.

Dywedodd y myfyriwr, sy'n gwadu cyhuddiad o yrru'n beryglus, wrth Llys y Goron Casnewydd bod gyrrwr arall wedi tynnu allan o'i flaen, gan ddweud nad oedd ganddo ddewis ond troi oddi ar y ffordd.

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Robbie Morgan ar faglau wrth gyrraedd y llys

Cafodd menyw 18 oed anafiadau difrifol yn y gwrthdrawiad ym mis Rhagfyr 2011 yn dilyn honiadau bod Mr Morgan yn gyrru ar gyflymder o dros 60 m.y.a.

'Amrantiad'

Dywedodd wrth y llys: "Digwyddodd y ddamwain am ei bod hi wedi tynnu allan o 'mlaen i - roeddwn i'n methu osgoi'r peth.

"Doeddwn i ddim yn disgwyl i hynny ddigwydd. Roedd hi'n noson ddistaw iawn heb lawer o geir ar y ffordd.

"Digwyddodd y cyfan ar amrantiad. Daeth allan o le parcio a rhwystro'r ffordd o 'mlaen i. Fe wnes i fy ngorau i droi i ffwrdd a brecio.

"Doedd gen i ddim dewis - petawn i heb droi i ffwrdd fe fyddwn i wedi taro'n syth yn erbyn y car."

Clywodd y llys bod y diffynnydd wedi bod mewn parti chweched dosbarth ac wedi gadael gyda ffrindiau i brynu bwyd a sigarets o garej cyfagos.

Gwylio'r teledu

Dywed yr erlyniad bod y car arall - Renault Megane - eisoes yng nghanol y ffordd yn disgwyl i gael troi i'r dde, gan honni bod Mr Morgan wedi ei weld yn rhy hwyr am ei fod yn gyrru'n gyflymach na'r uchafswm o 30 m.y.a.

Dywedodd Kelly Anne Thomas, oedd yn teithio yn yr ail gar: "Fe ddaeth y Jeep o nunlle ac wrth i ni ei weld fe darodd yn ein herbyn."

Clywodd y llys bod y Jeep wedi gadael y ffordd a tharo yn erbyn Geraldine Downy, a gafodd ei thaflu 15 troedfedd i'r awyr a chael anafiadau difrifol.

Yna fe darodd y Jeep yn erbyn cartref Lucie Flowers. Ni chafodd hi ei tharo am ei bod yn gwylio'r teledu yn y llofft ar y pryd.

Mynnodd Mr Morgan ei fod yn gyrru o fewn yr uchafswm cyflymder, ac mae'n gwadu'r cyhuddiad yn ei erbyn.

Mae'r achos yn parhau.