200 o swyddi mewn perygl

  • Cyhoeddwyd
Linde Material Holding
Disgrifiad o’r llun,
Mae 203 o bobl yn gweithio yn ffatri Linde ym Merthyr Tudful

Mae dros 200 o swyddi yn y fantol mewn ffatri sy'n cynhyrchu wagenni fforch godi ym Merthyr Tudful.

Cyhoeddodd grŵp KION eu bod wedi dechrau proses ymgynghori i ad-drefnu eu busnes ym Merthyr, gan gynnwys cau'r safle o bosib.

Mae 203 o bobl yn gweithio ar safle Linde, sy'n eiddo i KION.

Dywedodd y cwmni nad oedd y ffatri erioed wedi gwneud elw er gwaethaf ad-drefnu yn y gorffennol.

Yn ôl Gordon Riske, prif weithredwr grŵp KION: "Er gwaethaf pob ymdrech, gan gynnwys ad-drefnu sylweddol yn 2007, nid yw'r safle erioed wedi gwneud elw a gyda thristwch mae bwrdd KION wedi penderfynu ymgynghori ar y posibilrwydd o gau'r safle er mwyn sicrhau cynaliadwyedd y grŵp i'r dyfodol."

Yn ystod y cyfnod o 90 diwrnod, bydd yr ymgynghoriad yn siarad gyda'r gweithlu, cynrychiolwyr y gweithwyr ac undebau.

Os bydd y ffatri'n cau ar ddiwedd y cyfnod, fe fydd KION yn cynnig cymaint o gefnogaeth ag sy'n bosib i weithwyr sy'n ceisio am swyddi eraill neu hyfforddiant.

Fe fydd hynny'n cynnwys cynnig swyddi i staff ar safleoedd eraill y cwmni - maen nhw'n cyflogi dros 1,700 o weithwyr ar fwy nag 20 o safleoedd ar draws y DU.