Llofrudd Ben a Catherine Mullany: Dedfryd arall

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Ben a Catherine Mullany eu saethu ar eu mis mêl yn Antigua

Mae rhieni pâr priod gafodd eu llofruddio ar eu mis mêl yn y Caribî wedi croesawi'r newyddion bod un o'r llofruddion wedi ei ddedfrydu am drosedd arall.

Ym mis Rhagfyr 2011 cafodd Avie Howell a Kaniel Martin eu carcharu am oes wedi iddynt eu cael yn euog o lofruddio Ben a Catherine Mullany.

Roedden nhw wedi saethu Mr a Mrs Mullany, oedd yn hanu o Bontardawe, cyn dwyn eu heiddo oedd yn cynnwys arian, camera a dau ffôn symudol

Ymosodwyd ar Mr a Mrs Mullany, y ddau yn 31 oed, ar ddiwrnod olaf eu mis mêl yn Antigua ar Orffennaf 27, 2008.

Byrgleriaeth

Bu farw Mrs Mullany yn syth wedi iddi gael ei saethu yn y bwthyn oedd yn rhan o'r gwesty.

Anafwyd ei gŵr yn ddifrifol a chafodd ei gludo yn ôl i Gymru cyn marw wythnos yn ddiweddarach.

Yn awr mae Howell, 23 oed, wedi ei garcharu am bedair blynedd am fyrgleriaeth.

Cafodd ei ddedfrydu yn Uchel Lys Antigua yr wythnos diwethaf am ddwyn gwerth £4,257 o nwyddau gan gynnwys gemwaith aur ac arian, tri ffôn symudol a $300.

Clywodd y llys ei fod wedi cyflawni'r drosedd rhai wythnosau cyn iddo lofruddio Mr a Mrs Mullany.

'Etifeddiaeth'

Dywedodd un o ffrindiau teulu Mr Mullany: "Mae'r newyddion am ddedfryd ddiweddaraf Avie Howell wedi peri syndod i'r teulu am nad oedden nhw'n gwybod ei fod wedi cyflawni troseddau eraill cyn y llofruddiaethau.

"Dydyn ni ddim yn gwybod a fyddai wedi bod yn y carchar pan oedd Ben a Cath ar eu mis mêl pe bai wedi cael ei ddal am y drosedd.

"Ond y mae rhieni Ben wedi croesawi'r newyddion fod Howell wedi cael ei ddedfrydu eto."

Mae perthnasau Mr a Mrs Mullany wedi sefydlu elusen Cronfa Mullany er mwyn sicrhau etifeddiaeth bositif er cof amdano Mrs Mullany, oedd yn feddyg, a Mr Mullany, oedd yn astudio i fod yn ffisiotherapydd.

Dywedodd brawd Catherine Mullany, Richard Bowen mai dim ond 11% o feddygon yn y DU sy'n dod o'r grŵp economaidd-gymdeithasol isaf.

Y llynedd dyfarnwyd grant i'r elusen gan Gronfa'r Loteri Fawr fydd yn ei galluogi i lansio cynllun mentora i bobl ifanc i helpu dod i'r afael â'r broblem.

Straeon perthnasol