Elusen i bobl hŷn yn cau siopau yng Nghaerdydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Age Concern
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd yr elusen bod banciau dillad wedi effeithio ar ei busnes manwerthu

Mae elusen i bobl hŷn wedi cau ei siop olaf yng Nghaerdydd gan roi'r bai ar "fanciau dillad" sydd yn fodlon talu am hen ddillad yn ôl eu pwysau.

Caeodd Age Concern Caerdydd a'r Fro ei siop yn Eglwys Newydd, Caerdydd, yr wythnos hon, gan arwain at golli pum swydd.

Cafodd ei siop yn ardal Llwyn Fedw y brifddinas, yn Rhagfyr 2012.

Dywedodd Jeff Hawkins, prif weithredwr yr elusen: "Nid oes gennym unrhyw gynlluniau i ail-ymuno â'r farchnad manwerthu nes i amodau newid."

Dechreuwyd yr elusen annibynnol yn 1974 ac mae ganddi 64 aelod o staff llawn a rhan amser a 380 o wirfoddolwyr.

Bu cangen yng Nghaerdydd a'r Fro am tua 20 mlynedd.

Mae'r dwy siop stryd fawr wedi helpu i ariannu gwaith sy'n cynnwys cymorth i bobl hŷn sy'n byw mewn tlodi, grantiau mewn argyfwng a chyngor ar hawliau lles.

Ond cafwyd gostyngiad mewn gwerthiant am ddwy flynedd yn olynol.

Dywedodd Mr Hawkins y byddai'r staff yn Llwyn Fedw yn gweld pobl yn cymryd llawer iawn o ddillad, "cario tri neu bedwar bag ar y tro," i fanc dillad gerllaw lle byddent yn cael eu talu yn ôl y pwysau am y dillad.

Dywedodd: "Roedd yn cael effaith uniongyrchol arnom oherwydd ei bod mor agos".

Mae gan Gymru mwy na 500 siop elusen, cynnydd o tua 60% ers dechrau'r dirywiad economaidd yn 2008.

Dywedodd Mr Hawkins bod rhai o gefnogwyr sector cyhoeddus yr elusen, gan gynnwys awdurdodau lleol a byrddau iechyd, wedi dweud y byddant yn torri eu grantiau er mwyn arbed arian.

Ychwanegodd: "Byddwn yn annog y cyhoedd i ystyried o ddifrif i ble mae eu harian a rhoddion i siopau elusen yn mynd.

"Mae elusennau lleol yn hanfodol wrth ddarparu cymorth gwerthfawr, ymarferol i'r rhai sydd yn byw yn eu cymunedau.

"Mae sawl un o'r elusennau yma yn ei chael hi'n anodd iawn i godi arian a gyda'r galw am wasanaethau yn tyfu mae mor bwysig eu bod yn cael cymorth ariannol i'w galluogi i barhau i ymateb i anghenion lleol."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol