Cydweithio rhwng S4C a'r Theatr Genedlaethol

Cyhoeddwyd
Disgrifiad,
Ail-greu'r protestio ym 1963

Mae partneriaeth newydd wedi ei gyhoeddi rhwng S4C a Theatr Genedlaethol Cymru i greu dramâu teledu yn seiliedig ar berfformiadau'r Theatr.

Prosiect cynta'r bartneriaeth newydd yw drama wedi ei seilio ar berfformiad Y Bont ar strydoedd Aberystwyth ddydd Sul.

Roedd hen fysiau a 10 caffi yn y dref yn rhan o ddigwyddiad y Theatr wrth ddathlu 50 mlynedd ers protest Pont Trefechan, protest gyntaf Cymdeithas yr Iaith ym mis Chwefror 1963.

Roedd camerâu yn ffilmio'r perfformiad byw ar gyfer y fersiwn deledu ac mi fydd yn cael ei gyfuno â deunydd dramatig ychwanegol sy'n dilyn stori garu rhwng dau gymeriad ifanc, y naill i fod yn rhan o'r digwyddiad, a'r llall yno ar ddamwain.

Disgrifiad o’r llun,
Protest Pont Trefechan 1963

Mae'r ddrama deledu wedi ei hysgrifennu gan Catrin Dafydd a Ceri Elen.

Ym mis Ebrill, bydd S4C yn cyd-weithio eto gyda Theatr Genedlaethol Cymru yn ystod eu prosiect Tir Sir Gâr sy'n dathlu'r cysylltiad rhwng pobl â'r tir. Bydd y perfformiad yn digwydd yn Amgueddfa Caerfyrddin ac yn cyfuno arddangosfa o eitemau amaethyddol gyda pherfformiadau creadigol.

'Torri tir newydd'

Mi fydd y gwaith yn adrodd stori teulu un fferm a'u pryder am y dyfodol wedi i'r tad gael ei daro'n wael. Dyma'r stori fydd yn ffurfio'r ddrama deledu ac mi fydd yn rhan o gasgliad o raglenni S4C yn edrych ar berthynas pobl â'r tir. Cwmni cynhyrchu Joio fydd yn cynhyrchu'r ddrama gan Roger Williams, gyda Lee Haven Jones yn cyfarwyddo.

Disgrifiad o’r llun,
Arwel Gruffydd: "Bydd gwaith Theatr Genedlaethol Cymru'n cyrraedd cynulleidfa ehangach na'r arfer"

Dywedodd Gwawr Martha Lloyd, Comisiynydd drama S4C:

"Drwy gyd-weithio â Theatr Genedlaethol Cymru rydym yn gallu creu digwyddiad dramatig cyffrous sy'n torri tir newydd. Mae'n gynllun uchelgeisiol sy'n defnyddio talent ysgrifennu, actio, cynhyrchu a chyfarwyddo er mwyn cynnig digwyddiad arbennig i'r gynulleidfa deledu a digidol.

"Y bwriad yw gwthio'r ffiniau digidol a defnyddio deunydd atodol ar gyfer y we fydd yn rhedeg ynghyd â'r cynyrchiadau byw. Drwy ddefnyddio teledu ac adnoddau ar-lein mae'r cynyrchiadau yn ehangu o fod yn ddigwyddiad lleol i fod yn rhywbeth cenedlaethol."

'Gofid'

Dywedodd Dafydd Rhys, Cyfarwyddwr Cynnwys S4C:

"Mae'r bartneriaeth gyffrous yma yn gyfle i ni weithio gyda chorff cenedlaethol er mwyn cynnig cyfleoedd i bobl ennill profiad mewn meysydd gwahanol a datblygu talentau newydd.

"Mae'r Bont a Tir Sir Gâr yn benthyg eu hunain yn wych ar gyfer cyd-weithio yn y modd yma".

Dywedodd Arwel Gruffydd, Cyfarwyddwr Artistig Theatr Genedlaethol Cymru:

"Mae wedi bod yn ofid i mi hyd yma bod gwaith caled a bendigedig, ac yn aml iawn, gwaith arloesol artistiaid theatr Cymraeg ddim yn cael ei weld y tu hwnt i nifer bychan o berfformiadau ac mewn cyd-destun cyfyngedig.

"Trwy weithio yn y modd hwn gydag S4C, gallwn gynnig platfformau newydd i'r artistiaid hynny, sydd yn eu tro, yn cynnig ffyrdd newydd o weithio ac o greu deunydd creadigol dychmygus".

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol